Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Article d'Opinió

Dimecres, 30 de novembre del 2011

Compartin experiències sindicals en el camp mediambiental

El canvi climàtic, la sostenibilitat del nostre planeta, el model energètic actual basat en l'ús del petroli i derivats. Són temes d'actualitat que no només preocupen els entesos o les organitzacions ecologistes, sinó que són objecte d'anàlisi per una opinió públic cada vegada més conscienciada. La nostra societat es veu influenciada pel decurs de totes aquestes variables de manera cada cop més determinant. Un cas concret és el món de l'empresa.
La manera de produir, què es produeix, i com repercuteixen, sobre el planeta i la nostra societat els residus generats, representen tantes altres solucions que tenen un incidència determinant sobre l'ocupació, les condicions de vida i treball més enllà dels treballadors / es d'una empresa en concret, sinó sobre el nostre entorn, sobre tota la biosfera.

Es parla d'anar cap a un altre model de sostenibilitat, el que representa trobar un nou model energètic, un nou model de producció, un nou paradigma de l'estat del benestar. Paral•lelament això es va concretant en una reconversió industrial, en una adequació dels llocs de treball, canvis en definitiva que haurien d'afectar l'estratègia envers un procés de ‘descarbonització' de l'energia i de ‘desmaterialització' de la vida.

Ens podem acostar a aquest complex escenari i intentar influir-hi des de diferents òptiques, a partir de diferents instàncies. A CCOO del Barcelonès hem estat veient que també des de l'òptica sindical disposem d'immillorables plataformes per poder intervenir-hi. Només cal tenir la voluntat decidida d'intentar-ho.

El passat 24 de Novembre CCOO del Barcelonès ha organitzat una jornada amb el títol de ‘COMPARTINT EXPERIÈNCIES SINDICALS EN EL CAMP MEDIAMBIENTAL', marc en el que es va debatre sobre quins reptes tenim com a treballadors / es, però també com a habitants d'aquest planeta, quines iniciatives es poden prendre en el marc de l'acció sindical, i amb quins instruments podem comptar.

El treball en grups ens ha permès visualitzar la complexa problemàtica a la que hem de fer front: temes relacionats amb la mobilitat, la producció neta, el disseny industrial, la minimització de residus i el seu correcte tractament, una política adequada d'estalvi energètic, aconseguir tancar el cicle de l'aigua, sovint imprescindible en processos de transformació. Hem valorat en definitiva tots els components necessaris per a treballar amb sistemes de gestió mediambiental al si de l'empresa, sigui del tipus que sigui (construcció, indústria, de serveis, administració pública).

Hem valorat com a molt important, per assegurar una implantació efectiva, aconseguir la complicitat de treballadores i treballadors als centres de treball, modificant els seus hàbits, fent viable aquest nous sistemes de gestió de l'empresa que, impulsats per l'empresari com a únic responsable, depenen però, per a una exitosa aplicació, de l'actitud i complicitat de tota la plantilla. No és el mateix tenir la sensació de que t'estan imposant alguna cosa que aplicar-la perquè prèviament l'has interioritzat, l'has comprès i l'has feta teva.

Després del treball en grups i la síntesi general, ens hem ratificat, amb major convenciment, que cal continuar el treball impulsat per CCOO per tal d'introduir la vessant mediambiental dins de l'activitat sindical quotidiana. Tenim ja una llarga experiència en aquest terreny, CCOO disposa de potents instruments d'intervenció i de formació, des les Responsabilitat específiques a la direcció del nostre Sindicat, fins al més genuí, ISTAS (Institut Sindical de Treball, Ambient i Salut), espai on qualsevol secció sindical o delegat de Medi Ambient o Salut Laboral, pot trobar les eines adequades a cada activitat industrial o de serveis, accedir a la legislació que la regula, així com trobar material de sensibilització i guies específiques.

CCOO disposa també de la capacitació que representa estar present, a través dels Representants Sindicals, dels Comitès d'Empresa o Salut Laboral, a la negociació col•lectiva on es poden incloure aspectes relacionats amb el medi ambient, espais on potenciar eco auditories, sistemes de gestió mediambiental. Participem també en instàncies territorials on es coordinen iniciatives per a millorar la connectivitat i la mobilitat dels polígons industrials.

Però la tasca de CCOO no comença i acaba en el marc de l'empresa. CCOO també és present activament a totes les instàncies de participació institucional que tenen a veure amb aspectes concrets del Medi Ambient o d'una millora de les condicions de vida dels treballadors / es des d'aquesta òptica: instàncies relacionades amb l'aigua (ACA), amb els residus (ARC), amb els diferents operadors de mobilitat (ATM). També CCOO està impulsant, des dels inicis dels anys 90, la implementació de les Agendes 21 de la comarca del Barcelonès. Quant a l'Agenda 21 de Barcelona, CCOO va signar el document ‘Compromís per la Sostenibilitat' i va presentar el seu Pla d'Acció. Participa de manera habitual en el seu funcionament i ha publicat a la seva web, per a general consulta, la guia ‘AFEGEIX UN TOC DE MEDI AMBIENT A LA TEVA ACCIÓ SINDICAL' treball impulsat des de la Responsabilitat de Medi Ambient de CCOO del Barcelonès.

CCOO, com a entitat amb vocació d'incidència al territori i entre el conjunt de la societat, va formar part de la Plataforma ‘Barcelona Estalvia Energia', així com de la Plataforma Cívica per la Reducció de Residus. Va col•laborar de manera determinant a l'èxit de la primera ILP feta a nivell de Catalunya per a impedir la construcció d'una incineradora. La nostra manera d'actuar és conseqüència de considerar que les condicions de treball, i de vida no comencen i acaben en el marc estricte del lloc de treball, com a part d'un salari diferit que inclouria: millors transports públics, una escola de qualitat, un servei de salut sense retallades, la implantació de les energies renovables, etc. D'aquí la nostra vocació de sindicat pro-actiu en tots els temes que preocupen la nostra societat, i no només als estrictament situats al marc de l'empresa.

La Jornada del dia 24 ens ha servit doncs, d'una banda per a constatar les dificultats objectives d'introduir la vessant mediambiental en la nostra activitat sindical quotidiana, i alhora per fer palesa la improrrogable necessitat d'impulsar aquesta tasca, com una faceta imprescindible del manteniment i millora de les condicions de treball i de vida dels treballadors / es de la nostra comarca.


Comparteix aquest article

Eco PDF e-mail Twitter Facebook

Un article de...

 -  -  -
Josep Maria Gil Martínez
Responsable de Medi Ambient CCOO del Barcelonès