Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

La Vinyeta

De Gerard Llebot
Diumenge, 12 de desembre del 2010

Què passaria si...?

 -  -  <br />  <br />
El Diari: El vessament dels residus de detergents i cosmètics de la Fàbrica de Santa Coloma de Cervellò han arribat al Llobregat!

Comparteix aquesta vinyeta

Twitter Facebook