Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Article d'Opinió

Dissabte, 7 de maig del 2011

A tots els partits polítics: Foment de la bicicleta a diari

Des de Bici Baix Llobregat, associació de defensa de la bicicleta, ens reafirmem en la necessitat actual de seguir promovent ús d'aquest vehicle com a mitjà de transport a diari, per anar a treballar, estudiar, comprar i resta de desplaçaments possibles. Demanem que en tot programa polític i electoral, del partit i de la tendència que sigui, aparegui, sens falta, el foment de la bicicleta a diari. És un objectiu que s'està perseguint a tot el nostre país i resta d'Europa. No cal ja ni recordar-vos els grans avantatges per a la salut individual i col.lectiva de totes les persones, vagin o no amb bicicleta habitualment, que implica fomentar-ne l'ús diari. Implica la reducció d'emissions de CO2, dels embussos viaris, així com un estalvi econòmic per als ciutadans, especialment en temps de greu crisi econòmica.
Escrit adreçat a les principals forces polítiques de Sant Boi, del Baix Llobregat i de tot Catalunya

A Sant Boi de Llobregat, així com a altres muncipis catalans, ja està més que aconseguit que la bicicleta tingui un ús plenament normalitzat com a vehicle de lleure els caps de setmana. ARA HA DE PASSAR A SER-HO PER A CADA DIA!  És un objectiu que s'està perseguint a tot el nostre país i resta d'Europa. No cal ja ni recordar-vos els grans avantatges per a la salut individual i col.lectiva de totes les persones, vagin o no amb bicicleta habitualment, que implica fomentar-ne l'ús diari. Implica la reducció d'emissions de CO2, dels embussos viaris, així com un estalvi econòmic per als ciutadans, especialment en temps de greu crisi econòmica. Cal, per tant, que poseu totes les eines per a eliminar progressivament tots aquells obstacles que impedeixen als santboians, baixllobregatins i resta de ciutadans de Catalunya, moure's amb bicicleta de manera segura pel municipi, i de Sant Boi als muncipis més propers, etc.: connexions intermunicipals segures, etc.

Les mesures que demanem són:

- fer complir els límits de velocitat en carrers compartits per bicicletes i trànsit a motor, i creació de nous carrils-bici en carrers i avingudes amples, on la velocitat dels cotxes és superior als 30 km. És a dir, que la població vegi segur poder moure's amb bicicleta per la ciutat i cap als municipis dels voltants sense perill dels cotxes.

- aparcaments segurs i a prova de vandalisme a les cases o molt a prop, així també com als llocs de destí: llocs de treball, centres educatius i equipaments municipals bàsics. Implantació del Bicibox i foment de la bicicleta elèctrica.

- assegurar una bona convivència entre tots els usuaris de la via pública. Molt important: tota mesura de foment de la bicicleta mai ha d'anar en contra de treure espai als vianants o crear-los més inseguretat, sinó que ha de ser una mesura de millora també de la seva seguretat. Vianants ho som el 100% de la població i som els més febles a la via pública.

Esperem que tot això es tingui en compte com és d'esperar en els nostres temps actuals.


 


Comparteix aquest article

Eco PDF e-mail Twitter Facebook