Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Cartes del lector

Plataforma AIGUA ÉS VIDADilluns, 26 d'agost del 2013Carta oberta de la Plataforma AIGUA ÉS VIDA al President, al Govern i al Parlament de Catalunya Molt Honorable President, Honorables Conselleres i Consellers del Govern, Il·lustres diputades i diputats del Parlament de Catalunya, Coneixedors que el pròxim dia 29 d'agost la Diputació Permanent del Parlament celebrarà una sessió per tractar la crisi oberta arran de la privatització de l'empresa pública d'abastament en alta Aigües Ter-Llobregat (ATL), la Plataforma "Aigua és Vida", vol fer-vos arribar les reflexions següents. Miniatura de Guillem FeixesDivendres, 17 de juny del 2011Explotació immobiliària de la costa a Cadaqués Sembla que el model de construir sense parar al litoral segueix amb força vitalitat (destructora) tot i les contínues crítiques i esforços per preservar el medi ambient. Pol AnsóDimecres, 2 de febrer del 2011Gallecs i el 3%Davant la increïble sorpresa de què en l'actual moment de penúria econòmica que vivim, la Generalitat pensa gastar-se 800.000 euros (133 milions de pessetes) en modificar els camins de Gallecs, vam decidir acostar-nos al Consorci per obtenir-ne més informació. Cal recordar que encara continuem sense les xarxes de clavegueram i d'aigua potable, amb constants talls d'electricitat les nits d'hivern i amb una xarxa telefònica abandonada pròpia del tercer món. Carles BarconsDijous, 3 de desembre del 2009El país i l'ocupació del sòlSobre la ronda del Vallès i el quart cinturó ja s'ha dit tot. Ja veurem com en sortirem d'afectats. El que he trobat a faltar ha estat que no es plantegés un debat de com voldríem que s'estructurés i ordenes el Principat si fóssim independents. La sensació és que sempre ens hem d'adaptar a les necessitats de l'estat espanyol, en funció dels seus criteris i sense contrapartides a canvi.Miniatura de Jordi RossellDissabte, 21 de novembre del 2009Cataclisme climàtic 2030. Pels canvis innovadors al 2009L'ONU ja ha avisat que l'any 2030 l'àrtic es quedarà sense gel. El 80% de la llum deixi de reflexar-s'hi serà el punt d'inflexió on ens acostem. Amb aquest tema fins ara s'ha anat de bon rollo i hi ha canvis que afecten directament al clima del sud d'Europa.