Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dimarts, 4 de gener del 2011

Uralita haurà de pagar les indemnitzacions concedides a les víctimes de l'amiant

El Tribunal Suprem ha decidit no admetre a tràmit un dels molts recursos presentats per URALITA contra una sentència del TSJC que condemnava l'empresa i l'obligava a fer-se càrrec de la corresponent indemnització per danys i perjudicis derivats de malaltia professional d'un dels treballadors afectat. Per tant, la sentència queda ferma i Uralita haurà de pagar la indemnització.
El demandant va prestar serveis per a URALITA, SA, com a especialista, entre març de 1946 i gener de 1959, en el centre de Cerdanyola, dedicat a la fabricació d'elements per a la construcció (fibrociment). Per resolució de 31-3-2008, li va ser declarada una incapacitat permanent absoluta derivada de malaltia professional, sent beneficiari de una pensió de jubilació des de febrer de 1993. En la resolució consta que presenta "asbestosis pulmonar amb alteració ventilatoria de tipus restrictiva de caràcter moderat- sever". Aquesta malaltia derivada de la inhalació intensiva de fibres d'amiant és incurable i va deteriorant la capacitat respiratòria dels afectats fins al final.

Malgrat aquest clar diagnòstic, URALITA, en la seva línia habitual de no assumir responsabilitats, va presentar recurs de cassació. Recurs que el Tribunal Suprem ha decidit no admetre a tràmit. L'auto afirma que les sentències obtingudes fins al moment coincideixen a assenyalar que URALITA va incomplir de forma conscient la normativa de seguretat existent malgrat conèixer el risc per a la salut dels treballadors que això representava.

El Suprem afegeix una cita d'una sentència anterior relacionada també amb URALITA que declara: "no puede aceptarse que la empresa desconocía las características del producto y su peligrosidad, ni menos aún que no existiera normativa en materia de prevención, pues la que se acaba de citar era aplicable y no se habían adoptado por la empresa medidas concretas".

Aquests són els arguments que porten defensant des de fa quasi 40 anys els advocats del Departament de Salut i treball del Col•lectiu Ronda que han acollit aquesta sentència del TS amb una gra satisfacció convençuts que, per fi, s'obren les vies per que les víctimes i els seus familiars puguin obtenir justícia.

El Col•lectiu Ronda ha aconseguit que les indemnitzacions fixades pels tribunals fins ara arribin a assolir una xifra superior als 2 milions d'euros, concretament, 2.115.141,58euros.

Per altra banda, les resolucions de reconeixement de la Malaltia Professional que s'estan assolint arriben fins el màxim del 50% de recàrrec, doblant i, fins i tot triplicant les pensions de les víctimes.

 

Article: MónSOStenible
Font: Col·lectiu Ronda

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook