Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dissabte, 13 de juny del 2020

Unió de Pagesos defensa una gestió ambiental del territori d'acord amb el sector agrari i forestal més enllà de l'Agència de la Natura de Catalunya

Davant la proposició de llei de l'Agència de la Natura de Catalunya, Unió de Pagesos defensa una gestió de la natura i el medi ambient en simbiosi amb el sector agrícola, ramader i forestal i acordada amb els actors del territori. El sindicat agrari defensa que la futura Agència de la Natura garanteixi la participació del sector i el territori tant en l'òrgan de direcció com en el consell social. Més enllà de la futura Agència de la Natura, el sindicat vetllarà perquè siguin reconegudes les funcions ambientals de l'activitat de la pagesia per mitjà de contraprestacions.
 -  -  <br />  <br />


El sindicat agrari no ha demanat ni tirar endavant aquesta proposta ni l'ha defensada, però, un cop ha tingut el suport majoritari dels grups polítics al Parlament, ha incidit per garantir que la futura Agència de la Natura no suposi una ingerència en les polítiques agràries i rurals al nostre país.

Unió de Pagesos ha explicat en roda de premsa que el sindicat "va aconseguir que els grups parlamentaris corregissin la proposició inicial per delimitar la futura agència en l'àmbit de la competència en medi ambient i espais naturals establerta a l'Estat d'Autonomia de Catalunya" i que "va impulsar la correcció d'una definició genèrica del patrimoni natural i la biodiversitat per acotar-la als elements de l'entorn que tenen un valor rellevant pel medi ambient"

També segons el sindicat,,"a la futura agència es pretenia atribuir-li la competència de promoure estudis i recerca sobre tota la biodiversitat, inclosa l'agrícola i ramadera, manllevant-los de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA). El despropòsit d'atribucions podia haver arribat a prendre part de la gestió de la Política Agrària Comuna i el Desenvolupament Rural al Departament d'Agricultura"

Unió de Pagesos defensa que la futura Agència de la Natura garanteixi la participació del sector i el territori tant en l'òrgan de direcció com en el consell social

En particular, el sindicat demana que compleixi la representativitat de les organitzacions agràries avalada per les eleccions agràries al camp.

En la seva compareixença, Unió de Pagesos ha dit que, "més enllà de la futura Agència de la Natura, el sindicat continuarà vetllant perquè les competències en matèria de medi ambient i espais naturals tinguin en compte les necessitat del sector agropecuari i forestal. I, encara més, maldarà perquè siguin reconegudes les funcions ambientals de l'activitat de la pagesia per mitjà de contraprestacions".

Unió de Pagesos demana als partits polítics impulsors de la Proposició de llei de l'Agència de la Natura que integrin el debat sobre aquesta en els seus òrgans de participació i que no promoguin polèmiques estèrils fora dels àmbits garants dels processos democràtics. El sindicat recorda que el procés de debat d'aquesta iniciativa legislativa ha durat tres anys: quatre grups polítics, que representen una àmplia representació al Parlament, van presentar el text inicial i cap grup, en aquesta legislatura, va presentar una esmena a la totalitat, el tràmit de la proposició de llei ha estat per via ordinària i 33 entitats, associacions i experts han comparegut al Parlament per valorar-la.
Article: MónSOStenible
Font: Unió de Pagesos

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook