Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dimecres, 20 de desembre del 2023

Una desena de municipis de la demarcació de Girona s'organitzen per implantar conjuntament formes de desplaçament més sostenibles

El projecte porta per nom Pla de Mobilitat Urbana Sostenible Supramunicipal de Girona (PMUS-SGI) i és l'instrument de planificació que te per objectiu marcar els eixos estratègics de mobilitat que governaran en els pròxims anys als municipis d'Aiguaviva, Bescanó, Fornells de la Selva, Girona, Llambilles, Quart, Salt, Sant Gregori, Sant Julià de Ramis i Medinyà, Sarrià de Ter i Vilablareix, garantint una mobilitat més sostenible, segura, accessible i fàcil. Es tracta d'un full de ruta municipal en matèria de mobilitat, que té com a objectiu principal la implantació de formes de desplaçament més saludables (caminant, en bicicleta o utilitzant el transport públic), que permetin millorar la convivència i la qualitat de vida de la ciutadania.
 -  -  <br />  <br />

El context geogràfic del PMUS, integrat per una gran àrea urbana que aplega la ciutat de Girona i 10 dels seus municipis limítrofs, constitueix  un espai amb forts vincles econòmics, sanitaris, comercials, administratius, culturals i d'oci
 -  -  <br />  <br />


El pla es troba actualment en fase de diagnosi i per això s'han celebrat trobades amb entitats dels diferents municipis per debatre i reflexionar de forma conjunta. Aquesta diagnosi, que inclou també enquëstes a persones particulars, constituirà un element fonamental per definir i concretar els objectius i les solucions a aplicar per millorar la mobilitat entre les 11 poblacions que integren el PMUS i dins de les mateixes.

El PMUS pretén aconseguir:

- Un repartiment modal més equilibrat, en el que tots els modes de transport tinguin un paper òptim - Millorar la xarxa per a vianants existent, creant connexions segures entre barris

- Promoure una gestió intel·ligent i ordenada del trànsit i de l'aparcament

- Millorar l'eficiència, interconnexió i competitivitat de la xarxa de servei de transport públic

- Facilitar l'ús de la bicicleta com a mode de transport quotidià i habitual de la població

Article: MónSOStenible

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook