Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dijous, 26 de setembre del 2013

Trobada d'experts sobre contaminació acústica

En el marc d'aquesta reunió es presentarà l'estat d'implementació de la Directiva Europea de Soroll Ambiental NOISE en la seva segona fase: mapes estratègics de soroll d'àrees urbanes de més de 100.000 habitants, carreteres de més de 3 milions de vehicles, ferrocarrils de més de 30.000 passatgers/any i aeroports amb més de 50.000 moviments/any. També s'hi tractaran aspectes relatius a quines són les dades que s'han lliurat fins ara, on estan publicades, quin és el futur de la directiva, etc. A més, s'hi duran a terme sessions de treball amb els estats membre per discutir temes com àrees tranquil·les, plans d'acció, sensors i sistemes de monitoratge, la directiva INSPIRE en relació a la directiva de soroll, l'harmonització en el lliurament de dades, etc.
L'Agència Europea del Medi Ambient i el Centre Temàtic Europeu d'Informació Espacial i Anàlisi, del qual forma part la UAB, organitzen per primera vegada a Barcelona, els dies 26 i 27 de setembre, al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, la trobada anual d'experts en contaminació acústica de la xarxa EIONET (European Information and Observation Network). Hi participen una cinquantena d'experts dels diversos països, a més de representants de la Comissió Europea, l'Agència Europea del Medi Ambient i experts de la UAB.

La xarxa EIONET (European Information and Observation Network) integra l'Agència Europea de Medi Ambient (EEA), els seus centres temàtics i tots els països membres de l'EEA; agrupa més de 1000 experts i unes 350 institucions, amb l'objectiu d'intercanviar dades, informació i expertesa.

Article: MónSOStenible
Font: UAB

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook

Enllaços

EIONET NOISE

Informació relacionada

Dilluns, 8 de maig del 2017
Com combatre la contaminació acústica als oceans