Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Divendres, 3 d'octubre del 2014

Surt a exposició pública el Pla rector d'ús i gestió de l'àmbit marí del Parc Natural de Cap de Creus

Es tracta d'una eina que ha de millorar la gestió del medi marí del Parc i ordenar les activitats que s'hi desenvolupin, cosa que ha d'afavorir el desenvolupament socioeconòmic sostenible del territori. També se sol·licita de manera simultània un informe dels organismes sectorials amb competències afectades, i es concedeix audiència pel termini de 45 dies als ajuntaments de Roses, Cadaqués, el Port de la Selva i Llançà, el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i la Diputació de Girona.
El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya publica avui l'aprovació inicial del Pla rector d'ús i gestió (PRUG) de l'àmbit marí del Parc Natural de Cap de Creus del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, i el sotmet a informació pública durant 45 dies a partir del 3 d'octubre del 2014.

A més, durant aquest període, està previst mantenir una sèrie de reunions territorials per donar a conèixer aquest nou PRUG que pretén millorar la gestió del medi marí del Parc, ordenar les activitats que s'hi desenvolupen, tot compatibilitzant-les amb la conservació, i afavorir el desenvolupament socioeconòmic sostenible del territori.

Tots els documents que formen part de l'expedient es poden consultar a la pàgina web del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural http://www.gencat.cat/agricultura/normativa o en paper a la seu de la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat (c. del Doctor Roux, 80, Barcelona 08017), a la seu del Parc Natural de Cap de Creus (Palau de l'Abat, Monestir de Sant Pere de Rodes, 17489 El Port de la Selva) i als Serveis Territorials a Girona del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (pl. de Pompeu Fabra, 1, 17002 Girona) durant el termini esmentat, en què hom pot formular les al•legacions que es creguin convenients.

Les al•legacions i observacions es poden presentar, preferentment, a la seu de la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat (c. del Doctor Roux, 80, 08017 Barcelona), a la seu del Parc Natural de Cap de Creus (Palau de l'Abat, Monestir de Sant Pere de Rodes, 17489 El Port de la Selva) i als Serveis Territorials a Girona del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (pl. de Pompeu Fabra, 1, 17002 Girona).

Article: MónSOStenible
Font: DAAM

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook