Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Divendres, 21 de juny del 2013

Setmana de l'energia

La Setmana Europea de l'Energia Sostenible, una iniciativa de la Comissió Europea, se celebra enguany del 24 al 30 de juny. Hi ha més de 80 municipis que organitzen activitats amb el suport de la Diputació de Barcelona i l'Institut Català de l'Energia (ICAEN), sota la coordinació de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat.
Al llarg del mes de juliol també hi haurà accions i activitats a més municipis de la demarcació de Barcelona emmarcades en la Setmana Europea de l'Energia Sostenible.

Els  municipis  que realitzen activitats són signants del Pacte d'alcaldes per una Energia Sostenible Local que es van comprometre a organitzar anualment un acte de sensibilització sobre energia. Per assolir aquest compromís, l'Institut Català de l'Energia (ICAEN), la Diputació de Barcelona - des dels Àmbits de Medi Ambient i de Consum -, coordinats per la Secretaria tècnica de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, presenten una oferta conjunta de recursos de sensibilització de suport als ens locals perquè puguin desenvolupar activitats en el marc de la Setmana Europea de l'Energia Sostenible.

El Pacte d'Alcaldes i Alcaldesses és una iniciativa europea que neix com a instrument clau per implicar els governs locals en la lluita contra el canvi climàtic. És un compromís VOLUNTARI pel qual els municipis assumeixen l'objectiu de reduir les seves emissions més d'un 20% l'any 2020.

Actualment hi ha un total de 204 municipis adherits (llista de municipis adherits) al pacte d'alcaldes/esses i s'han acabat un total de 175 PAES

EL PACTE D'ALCALDES I ALCALDESSES Objectiu: Reduir més d'un 20% les emissions de gasos d'efecte hivernacle al 2020.

Sobre quin any? L'any base sobre el que es quantifiquen les emissions és el 2005 (Diputació de Barcelona).1

En quins sectors? La reducció es fa sobre els sectors següents: Transport, Domèstic, Serveis, Residus, Cicle de l'aigua i Ajuntament (equipaments, enllumenat i semàfors i flota de vehicles municipals propis i de serveis externalitzats).

Què comporta l'adhesió?

1. Redactar un Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible (PAES) en menys d'un any des de la data d'adhesió.
2. Fer accions de difusió del Pacte
3. Fer un seguiment biennal del PAES.

 

Article: MónSOStenible
Font: Diputació de Barcelona

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook