Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Divendres, 25 de novembre del 2011

Sant Cugat del Vallès estrena el primer carrer intel·ligent integral de Catalunya

Es tracta del carrer de Cèsar Martinell, en el qual s'ha instal·lat un sistema de sensors que permet gestionar el trànsit, l'enllumenat i la recollida de residus: mesurant la llum natural el carrer regularà la il·luminació segons la franja horària, extraient dades de la humitat de terra es podrà controlar el reg de manera automàtica i pesant els contenidors d'escombraries s'optimitzaran els serveis de recollida de residus. Finalment, un sistema d'aparcament guiat informarà els conductors de les places lliures. La prova pilot que s'ha posat en marxa al carrer Cèsar Martinell s'estendrà, en un futur, a la resta de la ciutat per tal que Sant Cugat esdevingui una "smart city", és a dir, una ciutat més eficient basada en solucions innovadores.
Experiències com la del carrer Cèsar Martinell de Sant Cugat del Vallès suposen el principi d'un llarg i gran camí -encara per explorar- cap a les ciutats intel•ligents, una reformulació del que fins fa poc -‘ encara avui- es defineix com a ciutat sostenible, i que sembla que ha pres molta força. Precisament, el concepte, i les possibles aplicacions, de ciutats intel•ligents és l'eix central del Congrés "Smart city expo", que es celebra a Barcelona entre el 29 de novembre al 2 de desembre, una trobada mundial sobre innovació social i sostenibilitat urbana intel•ligent.

La prova pilot que s'ha posat en marxa al carrer Cèsar Martinell s'estendrà, en un futur, a la resta de la ciutat per tal que Sant Cugat esdevingui una ‘smart city'
El carrer de Cèsar Martinell, a ple centre urbà pot ser considerat el primer carrer intel•ligent de Catalunya on s'hi ha posat en funcionament un sistema de gestió integrat que permet, gràcies a l'aplicació de noves tecnologies, estalviar en la despesa ordinària i fer una ciutat més habitable i sostenible.

Novetats que incorpora el carrer Cèsar Martinell com a carrer intel·ligent

• Un sistema d'aparcament guiat.
A través d'uns sensors i dos panells informatius, el carrer informarà el conductor de les places d'aparcament disponibles. Això permetrà reduir el trànsit de la zona, millorar la mobilitat i reduir l'emissió de gasos contaminants. En base a un informe del RACC, un 30% del trànsit rodat a la ciutat està buscant aparcament.
• Un sistema de control i gestió de l'enllumenat.
El carrer s'il·luminarà en funció de la franja horària del dia i el pas de vianants. En les hores nocturnes la llum s'apagarà i només en el cas que es detecti un vianant, les llums s'encendran al seu pas. En una segona fase, s'implantarà un sistema de detecció de presència, el que permetrà regular la intensitat de l'enllumenat en funció del nombre de persones que hi transita.
• Un sistema de gestió de fluxos de trànsit.
A través d'un sistema de bluetooth i de wi-fi, es podrà calcular el temps de recorregut entre els dos extrems del carrer. Aquest sistema ha de permetre realitzar prediccions de trànsit, gestionar possibles embussos de vehicles i escollir rutes de transport públic per reduir el temps de circulació.
• Un sistema de control ambiental.
 A través de diferents sensors, es mesurarà la humitat de la terra i, per tant, el reg s'activarà o no en funció de variables com el grau d'aigua, humitat i tipus de vegetació
• Un sistema de gestió de residus.
De la mateixa manera, un sensor detectarà la capacitat dels contenidors de brossa, el que permetrà optimitzar els recorreguts del servei de neteja i el sistema de recollida de residus.
• Un sistema de papereres de compactació solar.
En aquest cas, les papereres informen del nivell de volum que contenen i alhora automàticament compacten la brossa. Funciona amb alimentació solar. Compactant automàticament el paper s'aconsegueix reduir un 80% els costos de la recollida de residus.
• Totes aquestes dades es transferiran mitjançant un sistema de xarxa WSN.
S'ha desplegat una única xarxa de wi-fi mesh per tal de donar la cobertura integrada al carrer intel•ligent i transmetre les dades recollides als sistemes d'avaluació de l'Ajuntament.

"El que busquem és, en definitiva, la sostenibilitat financera i ambiental"

La inauguració de l'anomenat smart street, (23-11-11) va anar a càrrec de l'alcaldessa, Mercè Conesa, i del conseller de Territori i Sostenibilitat i exalcalde de Sant Cugat, Lluís Recoder. Al llarg de la seva intervenció, l'alcaldessa va voler emfasitzar que "no només estem dissenyant la ciutat del futur, sinó el futur de Sant Cugat.  El carrer intel•ligent és una mostra del nostre objectiu, que no és altre que posar al servei de la ciutadania el talent, la tecnologia i el territori". En aquest sentit, va remarcar que "la ciutadania es troba al centre d'aquest nou concepte de ciutat, que es basa en l'eficiència per disminuir, no els serveis sinó el cost dels serveis, especialment en un moment de una crisi com l'actual. El que busquem és, en definitiva, la sostenibilitat financera i ambiental". Mercè Conesa també va assenyalar la importància de la col•laboració público-privada i va apuntar que "Sant Cugat ha de ser un exemple i un començament per a molts altres municipis de Catalunya".

Per la seva banda, el conseller de Territori i Sostenibilitat va destacar que "Sant Cugat és una ciutat puntera, que es troba a l'avantguarda de la tecnologia". Així mateix, Lluís Recoder també va dir que "el desenvolupament de la smart city és clau per al país. El pas que fem avui no només és un pas per a Sant Cugat. També ho és per al conjunt de Catalunya. Treballem en un model d'eficiència, sostenibilitat econòmica i ambiental. La tecnologia ens permetrà sortir de la crisi, perquè és cap a aquí cap a on s'encamina el futur".

A l'acte, també hi van participar el director general d'Indra a Catalunya, Manel Brufau, i el marketing manager d'Abertis, Àlex Mestre, empreses que juntament amb l'Ajuntament desenvolupen el projecte de smart city. Manel Brufau va remarcar que "Sant Cugat és una ciutat preocupada per la tecnologia i per la ciutadania. Aquesta combinació és allò que avui ens ha guiat fins aquí". En darrer lloc, Àlex Mestre va emfasitzar que "ens trobem davant la transformació progressiva de les ciutats. Sant Cugat és un exemple d'aquest fet. És una ciutat amb un bon lideratge".  

Article: Oriol Agulló / Redacció
Font: Ajuntament Sant Cugat

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook