Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Divendres, 29 de març del 2024

S'anuncien mobilitzacions a favor de la pagesia que treballa les terres del Parc Agrari de Gallecs

Unió de Pagesos ha decidit mobilitzar-se el 25 d'abril davant del Consorci de Gallecs a favor de la pagesia que treballa les terres del Parc Agrari de Gallecs, situades al Vallès Oriental i Occidental, arran de la demanda de l'INCASÒL als pagesos i pageses que conreen les terres afectades per la regularització perquè hi renunciïn el 31 de juliol com a data màxima. Segons l'organització agrària, la decisió atempta contra la viabilitat de les explotacions agràries i pot comportar el tancament de la majoria.
El sindicat, que ha celebrat una assemblea el 26 de març a Santa PErpètua, adverteix que tot en tot aquest procés, ni l'INCASÒL ni el Consorci no han tingut cap consideració cap a la pagesia afectada perquè totes les decisions s'han pres d'esquena a aquesta, ja que ni ha estat cridada a participar-hi ni se li donat cap mena d'informació, tot i que l'INCASÒL es va comprometre amb el sindicat que informaria abans de comunicar als afectats que havien de deixar les terres.

Cal recordar que la pagesia afectada no qüestiona la propietat de les terres, sinó que, a més, està d'acord a pagar en concepte d'arrendament. Des de fa molts anys, aquesta pagesia demana tenir seguretat jurídica i estar emparada sota contractes de conreu legalment establerts, pagant l'arrendament que correspongui i que s'acordi segons preus i usos de la zona.

Unió de Pagesos ja va denunciar el 14 de març la manca de transparència en l'actuació de l'INCASÒL pel que fa a les terres afectades per la regularització, ja que només dos dies després que el sindicat es reunís amb els responsables per reclamar informació l'INCASÒL va demanar als pagesos i pageses que hi renunciessin el 31 de juliol com a data màxima. Aquesta decisió no va ser esmentada en la reunió de l'11 de març amb el sindicat.

Tot i que als anys vuitanta del segle passat es van aconseguir mitja dotzena de títols de conreu per alguns pagesos de la zona, des de llavors l'Administració ha estat totalment absent i mai ha volgut cobrar arrendaments de les seves terres. Per a Unió de Pagesos, aquestes terres han arribat en bon estat gràcies als cultius i a la cura que n'han tingut els pagesos.

Amb la regulació de terres i masies de Gallecs, el Consorci passarà a gestionar-lo en propietat a partir de l'aprovació d'un Pla Especial Urbanístic (PEU) que es preveu aprovar al febrer del 2025. Tot i que aquest PEU fixarà objectius per a la protecció de l'espai rural i el paisatge, a hores d'ara ni tan sols està a exposició pública, però d'entrada provoca un perjudici, si no el tancament, de les explotacions agràries que tenen la base territorial a la zona de Gallecs i que, a més, la majoria son prioritàries segons el Departament d'Acció Climàtica.

Unió de Pagesos es pregunta quant de temps hauran d'estar aquestes terres sense conrear atès que ni tan sols s'han publicat les bases del concurs públic. Tant l'INCASÒL com el Consorci semblen no tenir en compte els temps agrològics, que no van paral·lels amb els de l'Administració.
Article: MónSOStenible
Font: Unió de Pagesos

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook