Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dilluns, 31 de gener del 2022

RESET, un projecte europeu per facilitar la creació de negocis verds i sostenibles al Mediterrani

El nou projecte europeu neix per donar suport a la creació de negocis verds i sostenibles al Mediterrani, amb l?objectiu de catalitzar els impactes econòmics, ambientals i socials de negocis verds i circulars a través del desenvolupament de capacitats dels ecosistemes de suport locals, nacionals i regionals. Promourà igualment la creació de polítiques públiques amb una sèrie de mesures regionals per al desenvolupament de negocis verds i circulars. Específicament, es tracta d?oferir eines d?avaluació d?impacte i identificarà bones pràctiques de suport empresarial. Amb aquesta finalitat, donarà suport a projectes europeus per desenvolupar habilitats a través d?una ?clínica de capitalització?, tant a escala local com nacional. A més, RESET oferirà formacions per garantir que aquest coneixement sobre les millors pràctiques en la creació de negocis sostenibles arribi a les persones emprenedores
RESET vol analitzar les pràctiques amb més èxit en la creació de negocis verds per a la seva optimització a escala local, nacional i regional a la Mediterrània. El projecte tindrà 24 mesos de durada (final estimat el 2.12.2023), durant els quals es perseguirà oferir suport als ecosistemes empresarials i iniciatives de promoció de l’emprenedoria sostenible i circular, a través d’accions d’acompanyament, formació i assistència tècnica. .

D’altra banda, s’elaboraran documents estratègics per al desenvolupament de negocis sostenibles en l’àmbit regional i es crearà una comunitat virtual per reunir actors involucrats. Finalment, un guardó mostrarà les iniciatives de més èxit i els negocis creats a través de projectes ENI CBC MED, en els quals RESET construirà el seu procés de capitalització.

En reconeixement de l'acceleració de les crisis laborals i ambientals de la Mediterrània, hi ha diverses crides a l'acció per crear una economia sostenible i inclusiva que
"/>
En reconeixement de l'acceleració de les crisis laborals i ambientals de la Mediterrània, hi ha diverses crides a l'acció per crear una economia sostenible i inclusiva que "funcioni per a tothom". A mesura que la regió prospera cap al desenvolupament i la implementació de mesures per a una transició verda sostenible, RESET pretén facilitar el desenvolupament econòmic i social donant suport a la creació d'empreses sostenibles i ecològiques. El projecte recollirà, analitzarà i sintetitzarà aprenentatges sobre "allò que funciona" en l'àmbit del suport empresarial sostenible i verd, i pretén augmentar aquest coneixement de manera eficaç. Donarà suport als actors locals, nacionals i regionals perquè facin ús d'aquest coneixement per crear estratègies, polítiques i regulacions per estimular l'economia verda. RESET s'adreça a set països mediterranis i abordarà tot l'ecosistema propici (des de projectes de la UE, iniciatives i polítiques locals fins a polítiques i regulacions nacionals i regionals) per capitalitzar el coneixement relacionat amb la formació, l'assessorament, els serveis de xarxa, l'accés al finançament i als mercats. així com la protecció dels drets de propietat intel·lectual (DPI), amb un focus en la inclusió de dones i joves


Liderat per eCentre d’Activitat Regional pel Consum i la Producció Sostenible (SCP/RAC),adherit a l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural del Govern, el projecte RESET (RESults Enabling Transitions: mapping, synthesising and mainstreaming sustainable, green and circular business support achievements in the MED region, for replication and policy-making) està finançat per la Unió Europea a través del programa de cooperació transfronterera ENI CBC MED, i el gestionaran cinc socis ubicats a diferents països del nord i el sud de la conca mediterrània. A banda de l’SCP/RAC, hi participen Beyond (el Líban), PIN S.c.r.l. Serveis Educatius i Científics per a la Universitat de Florència (Itàlia), l’Organització Leaders (Palestina) i INJAZ Tunisia (Tunísia). RESET compta, a més, amb set associats en països com ara Espanya i Grècia, entre els quals figuren la Unitat de Coordinació del Pla de les Nacions Unides pel Medi Ambient (PNUMA) / Pla d’Acció del Mediterrani (MAP) de la Convenció de Barcelona, del qual el SCP/RAC és un centre d’activitats regionals, o la Fundació Universitària Balmes (Universitat de Vic). 

Experiència i expertesa

L’SCP/RAC és responsable de la coordinació i implementació del projecte i gestionarà especialment les estratègies de suport a escala regional. Aquest projecte és fruit de molts anys d’experiència de l’SCP/RAC en el suport a models de negocis basats en la sostenibilitat i l’ecoinnovació. El centre de Barcelona és l’origen d’iniciatives pioneres a través de les quals s’ha ofert la prestació de serveis de formació, entrenament i assessorament, diàleg sobre polítiques, treball en xarxa i accés a finançament.

RESET compta amb un finançament d’un milió d’euros, amb una contribució de la Unió Europea de 900.000 €. L’acceleració de la crisi climàtica a la Mediterrània ha posat de manifest la necessitat de la creació d’una economia verda i sostenible que funcioni per a tothom. La transició cap a una economia circular ofereix clares solucions i beneficis a escala social, econòmica i ambiental. El projecte RESET té un paper fonamental per trobar i codificar respostes i solucions vàlides per tots aquells actors que tenen com a objectiu fomentar la creació de nous models de negoci sostenible i circular.

Article: MónSOStenible
Font: ACAAR

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook