Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Diumenge, 16 de maig del 2021

Reciclem sí, però abans evitem, reduïm i reutilitzem

Avui se celebra el Dia mundial del reciclatge, declarat per la UNESCO, un esdeveniment que convida a la reflexió entorn dels residus i la importància d'una bona gestió. A través del reciclatge, els residus esdevenen recursos si els recuperem mitjançant els sistemes de recollida selectiva que hi ha als municipis. Cada cop que reciclem contribuïm a la millora del medi ambient, evitant l?acumulació de residus i allargant la vida útil dels materials. Alhora, estem estalviant recursos naturals, matèries primeres i energia, i reduint les emissions de CO2 que agreugen al canvi climàtic. Reciclar correctament els residus que generem és molt important, però encara ho és més mirar d'evitar-los i, en el cas de generar-se, reutilitzar. No oblidem que la R de Recilar és la tercera. La primera és Reduir i la segona Reutilitzar.
Des de l'Agència de Residus de Catalunya i des del web residuonvas.cat  aprofiten aquesta diada per mostrar com es recicla a Catalunya, de quina manera es fa la recollida selectiva, i quines eines ajuden a fer-ho millor.

 -  -  <br />  <br />
Article: MónSOStenible

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook