Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dimecres, 24 d'octubre del 2018

Prova pilot per a la reutilització d'ampolles de vi

Aquesta tardor ha començat una prova pilot per demostrar la viabilitat tècnica, ambiental, social i econòmica d'un sistema sostenible de recollida, neteja i reutilització d'ampolles de vidre en el sector vitivinícola de Catalunya. La prova, impulsada pel projecte reWINE, involucra quatre cellers catalans, 50 restaurants i més d'una desena de comerços d'arreu del territori català.
 -  -  <br />  <br />
 
Els Cellers catalans que s'involucren en la prova pilot sónla Cooperativa Falset Marçà, la Vinyeta, Talcomraja i Vins Pravi


La prova pilot, que es desenvoluparà durant 18 mesos, té en compte tot el procés de l'ampolla, des del seu etiquetatge, rentat, distribució al mercat fins a la recol·lecció de les ampolles buides. Els quatre cellers participants ja estan distribuint als restaurants les seves ampolles amb una etiqueta que indica que són reutilitzables. Quan es consumeixen aquestes ampolles, els restaurants les guarden i els mateixos distribuïdors dels cellers els hi recullen per logística inversa i les emmagatzemen. A continuació, quan el volum d'ampolles recol·lectades és suficient per a que el seu transport sigui òptim i eficient econòmica i ambientalment, les ampolles buides són transportades fins a la planta de rentat. Allà, les ampolles es netegen i es retornen als cellers perquè comencin de nou el cicle.

A més de restaurants, la prova pilot també incorpora comerços com a punts de retorn d'ampolles. D'aquesta manera, el projecte preveu recuperar al voltant de 100.000 ampolles, cosa que s'estima que podria evitar aproximadament 45 tones de residus d'envasos de vidre

Durant tot el desenvolupament de la prova es farà un seguiment dels impactes ambientals i socioeconòmics del projecte, per tal de poder valorar quantitativa i qualitativament els beneficis que pot aportar. Si els resultats són positius, l'objectiu és implementar en un futur aquest sistema d'economia circular per reutilitzar les ampolles al sector vitivinícola de Catalunya. Així, s'aconseguirà reduir les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle, la generació de residus i el consum energètic. A part d'aquests beneficis ambientals, el sistema també suposarà un estalvi econòmic per als cellers i, per tant, un factor de competitivitat.

 

Article: Redacció MónSOStenible
Font: Rezero, Rewine

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook

Imatges

Enllaços

Projecte de recuperació d'ampolles de vi al sud d'Europa

Informació relacionada