Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dijous, 25 de novembre del 2010

Projecte pioner de reproducció assistida de tortugues marines que no es poden alliberar

La Fundació per a la Conservació i Recuperació d'Animals Marins (CRAM), amb la col·laboració d'Obra Social Caja Madrid, ha creat el primer projecte del món dedicat a la reproducció assistida de tortugues mediterrànies en captivitat. L'objectiu principal del programa és controlar la reproducció de la Caretta caretta, nom llatí de la tortuga babau, una espècie en extinció i amb protecció prioritària. Tot el pla de reproducció es basa en estudis amb individus que pateixen lesions que impedeixen la seva reintroducció i en canvi són compatibles de reproduir-se per els seus orígens i perfils genètics.
El pla de reproducció assistida està format per set fases; la primera es basa en l'estudi del sistema reproductor de la Caretta caretta i avaluar el cicle reproductiu d'aquests exemplars. Aquests estudis ja s'han dut a terme amb la col·laboració del Servei de Ecopatologia de fauna salvatge de la facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona i s'han utilitzat tortugues babau no aptes per a la seva reintroducció a la vida salvatge. La segona etapa consisteix en estudiar mètodes senzills i no invasius per l'extracció i emmagatzematge de semen dels mascles i crear un banc de semen. Es desenvoluparà en paral·lel la tercera fase del projecte, que consisteix en realitzar diverses ecografies, anàlisi hormonals i citologies per conèixer els cicles i moments adients per efectuar una possible inseminació artificial.

Les quatre etapes restants del projecte, es basen en la inseminació de la tortuga; tècniques per afavorir la posta del ous; incubació de l'ombriu i finalment, naixement i control de les tortugues des de que neixen fins que són alliberades al lloc d'origen .

Aquest projecte pluridisciplinar compta amb la col·laboració i participació de diferents universitats i experts tant nacionals com internacionals

Obra Social Caja Madrid porta col·laborant amb el CRAM més de 4 anys i ja ha donat prop de 200.000 € d'ajuda en diferents projectes: Accions de conservació de la població mediterrània de tortuga babau; Taurons i Ratlles: Contribució a la seva conservació i a l'ordenació de les seves pesqueres; el pla de Reducció de la mortalitat de tortugues marines en xarxes d'arrossegament i actualment amb la creació del projecte de reproducció assistida de tortugues babau en captivitat.

Dins de les instal·lacions del CRAM, es troba la infraestructura necessària per dur a terme el programa de reproducció assistida. Es disposa de sala d'ecografies, quiròfan on inseminar les tortugues, laboratori i espais on s'ubicarà la futura sala d'incubació per als ous, a més a més de les piscines on creixeran les tortugues i viuran fins ser alliberades.

 

 

Article: MónSOStenible
Font: CRAM, Obra Social Caja Madrid

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook