Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dimarts, 12 de febrer del 2013

Producció de biomassa com activitat econòmica per a reduir les emissions de CO2

El Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya, gestionat pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM), contempla l'existència de 13 Grups d'Acció Local per a impulsar l'activitat econòmica en el seu territori, en base a una planificació estratègica. El grup del Ripollès va acordar basar la seva actuació a promoure les energies alternatives, i molt especialment la biomassa, posant en contacte productors, transformadors, comercialitzadors, i usuaris finals.
Aquest projecte ha estat un dels seleccionats per Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient (MAGRAMA) com a projecte demostració d'iniciativa innovadora per a implicar a tota la població en el procés de lluita contra el canvi climàtic

L'expectativa era valorar un recurs important a la zona, l'excedent de biomassa en els boscos, impulsar una indústria local creadora de llocs de treball, i substituint energia fòssil per renovable.

Dins d'aquesta estratègia, el grup del Ripollès, amb el suport del DAAM, va presentar un projecte al programa estatal "Clima" de promoció de la instal·lació de calderes de biomassa, amb una verificació per una empresa certificadora de l'estalvi d'emissions de CO2 a l'atmosfera, i que els titulars d'aquestes noves instal·lacions rebessin la compensació d'un valor equivalent als drets d'emissions de CO2.



Article: MónSOStenible
Font: DAAM

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook