Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dimecres, 31 de maig del 2017

Plantes fotovoltaiques per a l'autoconsum energètic del Campus de la UPC a Terrassa

208 peces de formigó, 250 plaques solars fotovoltaiques instal·lades en una superfície de 800 m2, distribuïts en dues plantes, i 25 kW de potència, amb un sistema de monitorització del consum d'energia i un estalvi previst d'uns 5.000 euros l'any. Aquestes són les grans xifres del projecte que duen a terme un equip de 50 estudiants de l'Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa, en col·laboració amb estudiants d'altres d'escoles de formació professional de Terrassa i Barcelona, en un dels edificis del Campus de Terrassa de la Universitat Politècnica de Catalunya.
El projecte Solar Campus és una iniciativa pionera en el panorama universitari estatal, a través de la qual l'ESEIAAT continua amb la seva aposta de formar enginyers i enginyeres amb projectes reals. Hi participen una cinquantena d'estudiants de diferents àrees de l'enginyeria, i té com a objectiu convertir el Campus de la UPC a Terrassa en un Smart Energy Campus, és a dir, en un campus que integri diversos sistemes de generació i emmagatzematge d'energia gestionats per un sistema avançat de control i gestió. El primer pas per a aconseguir-ho serà posar en funcionament dues plantes fotovoltaiques en dos edificis del Campus Terrassa: la Biblioteca i el CD6. Aquestes dues instal·lacions tindran una potència conjunta de 25 kW i se sumaran a la planta existent a l'Edifici Gaia. Actualment, l'equip d'estudiants i estudiantes, que compta també amb la col·laboració d'estudiantat d'altres d'escoles de formació professional de Terrassa i Barcelona, està finalitzant les darreres tasques per deixar enllestida la primera instal·lació fotovoltaica al terrat de l'edifici TR11, de tres plantes, on hi ha laboratoris de recerca i docència, amb dos grups d'investigadors, i aules on es formen els estudiants en robòtica. El projecte aportarà al consum energètic de l'edifici un 30% de l'energia necessària per realitzar l'activitat diària de docència i de recerca.

Monitorització constant
Els estudiants de Solar Campus connectaran també les dues instal·lacions fotovoltaiques a un sistema de monitorització en obert, que permetrà a les persones interessades seguir les dades de generació d'energia fotovoltaica, així com del consum energètic dels edificis on funciona el sistema, de forma que els resultats siguin visibles constantment.

Segons Sergio Garcia, un dels estudiants coordinadors de Solar Campus, "el nostre objectiu és fer veure a la comunitat universitària i a la societat en general que l'ús d'energies renovables per a l'autoconsum no només és tècnicament factible, sinó aconsellable, sobretot en edificis públics, malgrat el desafortunat impost al sol. Per això, un dels reptes més importants de Solar Campus és monitoritzar en temps real els consums d'energia perquè tothom en puguin veure l'evolució d'una manera molt senzilla i integri el tema energètic en el seu dia a dia". Garcia afegeix que, de fet, "el gran objectiu és convertir el Campus de Terrassa en un smart energy Campus, seguint les pautes de campus universitaris nord-americans, com ara el Georgia Institute of Technology (Georgia Tech), als Estats Units, que ja funciona íntegrament amb energies renovables".

Els estudiants de Solar Campus s'han estructurat en sis àrees de treball que van des de les més tècniques com són el disseny de planta, la monitorització i la logística, fins a les relacions externes, la comunicació i les xarxes socials. En aquest sentit, els mateixos estudiants són també els encarregats de promocionar els resultats del seu treball entre les administracions públiques, les empreses i les escoles col·laboradores.

La iniciativa Solar Campus està impulsada i tutoritzada per un grup de professors de l'ESEIAAT, que són membres del Centre de Recerca en Sistemes Elèctrics d'Energia Renovable (SEER) de la UPC, i s'emmarca en el Pla UPC Energia 2020, que té com a finalitat activar la transició energètica de la Universitat alhora que transforma els campus en un 'living lab', és a dir, un laboratori viu de recerca i docència.

A més, el projecte compta també amb el suport del Campus Energia de la UPC -acreditat com a Campus d'Excel·lència Internacional-, i de la Comunitat Energètica (CoE) del Campus de Terrassa, així com d'empreses diverses del sector.

Article: MónSOStenible
Font: UPC

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook