Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dilluns, 30 de novembre del 2009

Plantada una gla, un arbre

Un any més amb la campanya “Una gla, un arbre”, promoguda i organitzada per l’ADENC (Associació per a la Defensa i Estudi de la Natura), diversos centres d’ensenyament del Vallès han pogut repoblar boscos propers als seus municipis. A Sabadell, s’han plantat 20 alzines al bosc periurbà de la Salut.
La campanya “Una gla, un arbre” vol sensibilitzar els escolars sobre la vulnerabilitat, el temps que triguen a formar-se i la importància dels nostres boscos: el paper com a oxigenadors atmosfèrics, refugi de fauna i flora, connectors biològics, lloc de lleure, etc.

Aquesta campanya gratuïta i dirigida a tots els centres escolars del Vallès, tant de primària com de secundària, consta de dues etapes. La primera s’inicia el gener, quan les escoles s’inscriuen i reben el material necessari per poder dur a terme l’activitat i adaptar-la al grup classe. Durant els següents mesos tenen cura de mantenir els plançons que hagin germinat. Finalment, el novembre següent s’inicia la segona etapa, en la qual es plantaran els plançons que hagin sobreviscut aprop d’un bosc o parc periurbà de la ciutat.

A Sabadell, dels 9 centres participants, han estat 3 els que han vingut a plantar les alzines a la Salut. Els nois i noies que van fer la plantada van poder escollir l’indret més adient on es desenvolupin les alzines, així com també van poder observar les alzines que van ser plantades anys anteriors i que han sobreviscut malgrat la sobrefeqüentació del parc.

Des de l’ADENC es fa una valoració molt positiva per la gran participació dels centres escolars de diversos indrets del Vallès, així com el fet de poder observar l’evolució de les alzines que s’han plantat any rere any en el bosc de la Salut a Sabadell.
Article: ADENC

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook