Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Divendres, 28 de gener del 2011

PIMEC lamenta que el Congrés apliqui condicions retroactives a les instal·lacions fotovoltaiques

La convalidació que ha fet el Congrés del Reial Decret-llei 14/2010 converteix la normativa sobre l'activitat de producció d'energia elèctrica en règim especial en paper mullat i perjudica sèriament la rendibilitat inversora prevista. El canvi de condicions sobre les inversions en energia solar fotovoltaica impacta negativament sobre la comunitat inversora internacional a Espanya, en un moment en què ja es dubta contínuament de la fiabilitat de les inversions al nostre país. PIMEC denuncia la inseguretat jurídica que significa la modificació retroactiva de Reials decrets i assenyala que aquestes actuacions qüestionen la credibilitat del Govern, ja que llavors es va situar com a defensor i promotor d'aquestes inversions.
PIMEC lamenta la decisió del Congrés de convalidar el Reial Decret-llei 14/2010 que va presentar el Govern que aplica condicions retroactives a les instal•lacions fotovoltaiques connectades a l'empar del decret 661/2007, que són la base de la majoria d'instal•lacions que es van connectar a la xarxa. La modificació que ha fet el Govern d'aquesta normativa (a través de la promulgació dels decrets RD 1565/2010 i RDL 14/2010) la converteix en paper mullat i perjudica sèriament la rendibilitat prevista que tenien els inversors en el moment de decidir-se a participar en aquesta activitat.

Més enllà de discutir semànticament si és o no retroactiu, que és el que el Ministeri ha qüestionat, la realitat és que les pimes que van realitzar instal•lacions fotovoltaiques en els seus propis edificis o en altres llocs, ho van fer amb un decret publicat en el BOE que garantia unes condicions econòmiques concretes, i en el qual no es parlava de retallar les hores de producció o la possibilitat de disminuir la retribució o prima. Sobre la base d'aquest Reial decret, les empreses van decidir invertir en aquest camp i realitzar una instal•lació, així com els bancs van oferir uns crèdits per dur-los a terme.

Desconfiança i inseguretat jurídica
En aquest sentit, PIMEC considera preocupant que ara, amb el nou Decret 14/2010, es redueixi en més d'un 30% les hores que la instal•lació pot vendre l'energia produïda a la xarxa, i per tant, disminueixin els ingressos inexorablement en aquesta mateixa proporció durant almenys els pròxims 3 anys. Passat aquest temps, s'estableix un nombre d'hores segons la zona de radiació en què es trobi la instal•lació. En aquesta segona etapa, encara que la retallada sigui menor, seguirà violant un compromís escrit en forma de Reial decret. Perquè a més, cada zona segons les seves especials condicions (altitud, humitat, boires, etc) pot tenir una nombre d'hores de radiació superior, aplicant un mapa molt generalista que no contempla les condicions específiques que amb tanta cura van identificar els inversors al 2007, que veuen reduïda la retribució en una quantitat que pot significar el 20% per a tota la vida útil de la instal•lació.

La patronal creu que el fet que el Govern modifiqui retroactivament un Reial Decret genera desconfiança i inseguretat jurídica, sobretot perquè en el moment de promulgar-lo, al 2007, es va personificar com a defensor i promotor d'aquestes activitats productives, i els inversors així s'ho van creure. Per tant, avisa que aquestes actuacions qüestionen la credibilitat del Govern i adverteix que moltes d'aquestes instal•lacions es van fer també gràcies a inversors alemanys, anglesos i americans, que han vist com la credibilitat d'un país que fins a ara semblava seriós, converteix en paper mullat un decret que havia publicat tres anys abans. PIMEC creu que el canvi de condicions sobre les inversions en energia solar fotovoltaica impacta negativament sobre la comunitat inversora internacional a Espanya, en un moment en què ja es dubta contínuament de la fiabilitat de les inversions espanyoles.

La patronal entén que aquest canvi de condicions pot comprometre sèriament la situació econòmica dels petits empresaris inversors, i recorda al Govern que en l'actual situació econòmica cal donar suport a les activitats emprenedores i empresarials, i no posar-los traves. Cal que es negociï una fórmula que permeti la viabilitat econòmica de les plantes fotovoltaiques existents i que s'avanci en un sistema de fixació del preu de l'electricitat que sigui equitatiu i racional, que passi per l'estalvi i la reducció de costos, i permeti que Espanya avanci i no penalitzi els nivells de producció d'energia neta. Més tenint en compte l'èmfasi que el Govern va posar en la Llei d'Economia Sostenible, que donava suport a les indústries d'energies renovables.
Article: MónSOStenible
Font: PIMEC

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook