Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dilluns, 15 de juliol del 2019

Pacte nacional per a la mobilitat sostenible i segura

L'objectiu d'aquest Pacte nacional, que el govern ha acordat impulsar a través del departament de Territori i Sostenibilitat, i en el hi què participen l'administració, la societat civil i les forces polítiques, és implantar una mobilitat més segura i, al mateix temps, sostenible, saludable, connectada i automatitzada, així com impulsar modes de transport no motoritzats, la mobilitat activa i la promoció del transport públic.
 -  -  <br />  <br />
 
Els principals reptes del Pacte són la reducció dels efectes del transit en el medi ambient i la reducció de víctimes d'accidents de trànsit, arribant al 2050 sense víctimes mortals


El Govern ha acordat, en sessió plenària celebrada el 12 de juliol, donar impuls al Pacte Nacional per a la Mobilitat Segura i Sostenible, per tal de fer front als reptes presents i de futur de la mobilitat, així com promoure la millora de la seguretat viària i arribar a l'horitzó de l'any 2050 sense víctimes mortals ni ferits greus amb seqüeles per a tota la vida, els objectius que ha marcat la Unió Europea i que es coneixen amb el nom de Visió Zero.

 -  -  <br />  <br />


L'objectiu d'aquest Pacte nacional, en què participen tots els agents implicats directament o indirectament en l'àmbit de la seguretat viària, és implantar una mobilitat més segura i, al mateix temps, sostenible, saludable, connectada i automatitzada. L'adopció d'aquest pacte ha de permetre donar resposta als nous reptes que s'estan produint en la mobilitat, facilitant la convivència i la seguretat entre els usuaris dels diferents models de transport; potenciar una mobilitat segura, sostenible i respectuosa amb el medi ambient i la salut; i impulsar els modes de transport no motoritzats, la mobilitat activa i la promoció del transport públic.

S'ha de tenir en compte el desenvolupament i la implantació de les noves tecnologies aplicades a la indústria de l'automoció, a les infraestructures viàries i als sistemes d'informació i gestió del trànsit i liderar la transició cap a una mobilitat cada cop més connectada i autònoma.

Gestió i coordinació del pacte
Els departaments d'Interior i de Territori i Sostenibilitat seran els encarregats d'impulsar l'elaboració del Pacte nacional per a una mobilitat segura i sostenible. El director del Servei Català de Trànsit i el director general de Transports i Mobilitat lideraran la coordinació i l'impuls del Pacte en el marc de la Comissió Interdepartamental per a la Millora de la Seguretat Viària (CIMSV). Aquests departaments hauran de presentar al Govern la proposta del Pacte nacional en el període màxim dels nou mesos següents a l'adopció d'aquest Acord, i s'hauran de coordinar els contactes amb els agents econòmics i socials, entitats i organitzacions de la societat civil i grups polítics.
Article: MónSOStenible
Font: govern gencat

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook