Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Divendres, 24 de juliol del 2020

Nou portal per promoure el turisme sostenible

El Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona en el marc de la convocatòria de subvencions "Impulsem el que fas", ha posat en marxa una Xarxa online i un programa d'assessorament sobre el terreny per al turisme ambientalment responsable. L'objectiu és crear un espai col·laboratiu, on tant els principals agents del sector turístic com la ciutadania puguin compartir coneixements i iniciatives que afavoreixin el desenvolupament d'un turisme més sostenible amb el medi ambient i amb el territori.
A banda de trobar les primeres iniciatives de turisme sostenible, l'espai web recull tota una sèrie de recursos i informacions per mostrar la importància de potenciar el sector des d'un punt de vista responsable tant amb el medi ambient com amb les persones. El portal està disponible en català, castellà i anglès -  -  <br />  <br />
A banda de trobar les primeres iniciatives de turisme sostenible, l'espai web recull tota una sèrie de recursos i informacions per mostrar la importància de potenciar el sector des d'un punt de vista responsable tant amb el medi ambient com amb les persones. El portal està disponible en català, castellà i anglès


El nou portal és un espai web en el qual trobar informació, opcions i recursos d’utilitat per tal de sensibilitzar a la ciutadania i als professionals del sector davant la necessitat d’impulsar un turisme vinculant aspectes ambientals i de retorn social. És un espai col·laboratiu en el qual els gestors d’establiments o activitats poden publicar les seves propostes, que hauran de ser validades en funció de si compleixen criteris de sostenibilitat.

A banda de trobar les primeres iniciatives de turisme sostenible, l’espai web recull tota una sèrie de recursos i informacions per mostrar la importància de potenciar el sector des d’un punt de vista responsable tant amb el medi ambient com amb les persones. El portal està disponible en català, castellà i anglès.

Programa d’assessorament

El COAMB posarà a la disposició de 25 empreses, professionals i establiments turístics una xarxa d’assessors experts en medi ambient i turisme sostenible que els ajudin a implementar mesures de sostenibilitat a la seva activitat i a reduir la seva petjada ecològica.

Per a aquells agents que ja apliquin criteris de sostenibilitat, s’oferirà un seguiment o un assessorament per a la millora o ampliació de les accions ambientalment responsables que ja estan aplicant. I, per als agents que no estan aplicant cap criteri encara, s’oferirà un assessorament i formació bàsica per a què comencin a implementar accions i poder formar part del cercador de propostes sostenibles del portal web.

Article: MónSOStenible
Font: COAMB

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook