Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dimarts, 3 de febrer del 2015

Neix una Xarxa Europea per a l'Observació de la Terra

Una trentena de socis europeus vinculats a l?observació de la terra i a la presa de dades mediambientals, entre ells el centre públic de recerca en ecologia terrestre CREAF, estan impulsant aquesta xarxa transnacional europea anomenada ERA-PLANET. La iniciativa vol crear una xarxa europea o Sistema d'Observació Ambiental Transnacional que coordini totes les entitats nacionals que contribueixen a l?observació de la Terra a nivell europeu i que doni suport a les polítiques ambientals europees i internacionals. Aquesta xarxa respon a una petició de la mateixa Comissió Europea (CE) i seria finançada aquest mateix 2015 a través del Programa de Recerca Europeu Horizon 2020. Les dades d'observació de la Terra són essencials per comprendre les interaccions complexes que es duen a terme dins i entre els ecosistemes, i per mesurar els efectes del diferents canvis que pateix el nostre planeta arrel de l'activitat humana.
S''espera que ERA-PLANET proporcioni més i millor informació als científics, als polítics, a les empreses i la societat en general. A nivell tècnic, la xarxa ERA-PLANET facilitarà l'avanç de les xarxes de teledetecció i d'observació "in situ", i farà possible una integració i sinergia de les dades que permetran millorar la comprensió i gestió del nostre medi ambient i dels seus recursos. "Volem que les dades de la xarxa siguin realment útils, interoperables i que puguin intercanviar-se fàcilment. Per això, integrarem les dades de seguiment a temps real de diferents sensors i plataformes amb les d'eines de modelatge integrats i de GCI avançada (Global Cyber-Infraestructure)" , comenta Joan Masó, investigador del CREAF que coordinarà un paquet de treball del projecte de creació de la xarxa europea. " A més, volem promoure i posar en valor les dades preses pel ciutadans que volen col·laborar amb la ciència de forma voluntària", conclou.

El CREAF a ERA-PLANET
La incorporació del CREAF és un reconeixement a la llarga trajectòria de la institució, que més recentment ha completat la seva internacionalització de la mà de projectes de recerca en l'orbita de GEOSS com el GeoViQua, EGIDA o el ConnectinGEO. A la xarxa el CREAF liderà el paquet de treball que controlarà la qualitat dels projectes que es derivin del suport de ERA-PLANET. En particular, vetllarà l'adopció estàndards internacionals, per la participació coordinada de les iniciatives derivades en programes de dades obertes, en pilots d'interoperabilitat i el pla de treball de GEOSS. El consorci que formarà ERA-PLANET està format per les entitats públiques més importants en el camp de l'observació de la Terra i inclou les entitats més prestigioses que participen en programes d'observació de la Terra a través d'Europa i GEOSS. La llista completa es publicarà quan es completi el Consorci. ERA-PLANET reforçarà la presència europea a la xarxa mundial GEOSS i proporcionarà un component de recerca i innovació al Programa Europeu d'Observació de la Terra Copernicus.

Article: MónSOStenible
Font: CREAF

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook