Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dilluns, 26 de setembre del 2011

Mor una afectada passiva de l'amiant a Cerdanyola

Una víctima passiva de l'exposició a l'amiant de Cerdanyola mor a l'edat de 46 anys. La dona havia estat en contacte amb l'amiant durant els 5 anys en què va conviure amb el seu oncle, treballador de la uralita. El passat mes de febrer, el Col·lectiu Ronda havia presentat una demanada en nom de dues afectades contra l'empresa Uralita per incompliment dels drets de prevenció de la salut dels treballadors i dels seus familiars.
En les demandes, que sumen un total d'un milió d'euros, es demostra que tant Uralita, a Cerdanyola, com Rocalla SA a Castelldefels, durant molts anys han estat incomplint greument les seves obligacions en relació a la prevenció i seguretat en el treball i ha fet servir a les famílies dels seus treballadors com a treballadores sense sou. Entre les moltes infraccions comeses dins de les fàbriques, les empreses obligaven als treballadors a portar a les seves cases la seva roba plena de fibres d'amiant. El contacte amb aquestes fibres, i el és encara pitjor, el fet de rentar les robes a casa, ha tingut com a conseqüència que hi hagi molts afectats entre els familiars. Afectats, principalment dones, que, fins ara, no s'han tingut en compte.

Un dels casos que es denunciava era el de la filla d'un d'aquest treballadors que va mort de greus malalties pulmonars deixant una filla petita. El seu pare va treballar 29 anys a Rocalla SA a Castelldefels. Com a conseqüència d'aquesta exposició laboral a l'amiant, el treballador va patir una severa insuficiència ventilatòria mixta que li va causar la mort. La seva filla va estar doncs exposada des de petita a l'amiant .

En l'altre, la dona va conviure 5 anys amb el seu oncle que era treballador d'Uralita a Cerdanyola i vivia a 3 quilometres de la fabrica (el radi d'afectació de les persones que viuen als voltants d'aquestes fàbriques és de fins a 5 quilometres) i que ara, amb 46 anys, ha mort afectada d'un greu mesotelioma pleural irreversible.

Els advocats del Col·lectiu Ronda, en una acció sense precedents, van presentar les dues demandes considerant que s'han comès greus vulneracions de la Normativa de Seguretat i Higiene en el treball. Concretament, la normativa que obligava a les empreses a rentar la roba exposada a l'amiant dins l'empresa i per operaris de la pròpia empresa, donar roba de treball diferenciada de la del carrer als treballadors exposats a l'amiant, i la de donar dues taquilles diferenciant la roba de feina i la del carrer i, molt especialment, la de formar i informar als treballadors sobre el risc de l'amiant.

Aquesta mort posa sobre la taula la realitat d'aquests afectats passius que, en gran part, ignoren els seus drets.

 

Article: MónSOStenible
Font: Col·lectiu Ronda

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook