Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Diumenge, 31 de juliol del 2022

Ha mort James Lovelock, el científic britànic centenari formulador de la Hipotesi Gaia

James Lovelock, el científic i meteoròleg britànics creador de la Hipòtesi Gaia va morir el 26 de juliol d'aquest 2022, el dia en què precisament complia els 103 anys. Lovelock es convertia en centenari el juliol del 2019, un moment en que la Humaninat i els paisos començaven demanar la declaració de l'emergència climàtica, i en el que Anglaterra veia néixer el moviment Extinction Rebellion que després es va extendre per Europa juntament amb el moviment juvenil Fridays For Future creat per la jove activista sueca Greta Thunberg. La Hipòtesi de Gaia, que pren el planeta Terra com un superorganisme capaç d'autoregular-se gràcies als processos biogeoquímics, diu que el clima, la vida i la geologia, actuen conjuntament i s'autoregulen tendint a l'equilibri.I que qualsevol cosa o organisme que trenqui aquest equilibri, serà expulsat per la pròpia Terra.
 -  -  <br />  <br />

Segons la Hipòtesi Gaia formulada per Lovelock, la Terra actua com un macroorganisme que es preocupa de la seva supervivència, i està formada per organismes vius i autònoms que interaccionen entre ells permetent la continuïtat de la vida. Lovelock descriu així a Gaia, nom que li va sugerir per aquesta formulació un amic seu novelista, com a una entitat complexa, formada per la biosfera, els oceans i la terra, que formen en conjunt un sistema cibernètic i de retroacció, que busca i necessita un entorn físic i químic òptim per a la vida. Les condicions necessàries perquè funcioni i es mantingui aquest sistema homeostàtic es preserven mitjançant un control actiu dels éssers vius que el conformen. Resumint, que segons aquesta hipòtesi, que no arriba a ser teoria ja que no s'ha pogut demostrar científicament, Lovelock ve a dir que la Terra és un organisme viu que, en un moment donat, si veu el seu equilibri amenaçat, es pot treure de sobre allò que el desequilibra, és a dir, aquest paràsit que és la raça humana I que l'està - s'està - destruint.

 -  -  <br />  <br />
Article: MónSOStenible

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook