Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dimarts, 18 de desembre del 2018

Més seguretat per a ciclistes i vianants a les carreteres

La Diputació de Barcelona impulsa un nou pla de seguretat viària per a vianants, ciclistes i motoristes, un document que avalua la sinistralitat en el conjunt de carreteres de Catalunya,
 -  -  <br />  <br />
 

Serà a partir d'aquest estudi sobre el terreny que es realitzaran noves propostes de millora que s'aplicarant tant a la xarxa de carreteres local, com en els àmbits interurbans i urbans


El pla de millora de la seguretat viària que proposa la Diputació, preveu la incorporació de nous aforadors per recollir dades més fiables i concretes de la intensistat de la circulació de bicicletes i motos a la carretera, així com l'estudi específic de l'accidentabilitat dels usuaris vulnerables a la xarxa de carreteres locals. Un estudi que inclourà vianants, ciclistes i motoristes, amb la identificació dels punts amb més risc d0accident, l'anàlisi del perfil dels usuaris afectats i la diagnosi global del tipus d'accident i d'usuaris, així com la seva freqüència.

La realització del pla es va anunciar aquest dilluns en el marc de la presentació de l'estudi EroRAP 2018, un document que avalua la sinistralitat en el conjunt de carreteres de Catalunya, que impulsa el RACC. En la presentació van participar el diputat d'infraestructures Viàries i Mobilitat, Jordi Fàbrega, el director general d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat, Xavier Flores, el coordinador de Mobilitati SEguretat Vial del Servei Català de Trànsit, Óscar Llatje, el president del RACC, Josep Mateu, i el cap d'estudis de Mobilitat, Martí Massot.Article: MónSOStenible
Font: Diputació de Barcelona

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook

Imatges

Informació relacionada