Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dimarts, 12 de juny del 2018

Mapes per a ciutats més sostenibles

Les ciutats s'han convertit en ecosistemes urbans, i per tant, s'han d'integrar dins del conjunt natural. Per això, la Diputació de Barcelona i l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya han desenvolupat un Atles de sostenibilitat urbana que permet analitzar en profunditat diversos factors de risc, com la contaminació lumínica o l'escalfament dels nuclis urbans. Una eina molt útil per als Ajuntaments i institucions que vulguin tirar endavant polítiques mediambientals i gestionar les ciutats com a ecosistemes de la natura.
Jaume Massó, director de l'Institut Cartogràfic i Geogràfic de Catalunya (ICGC), i Mercè Conesa, presidenta de la Diputació de Barcelona, van presentar aquest dilluns els atles de sostenibilitat que s'han provat sobre les ciutats de Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Berga i Esplugues del Llobregat. Els atles consisteixen en un conjunt de mapes que donen informació detallada sobre l'eficiència energètica, el comportament tèrmic, la contaminació lumínica, el potencial fotovoltaic i el verd urbà de les ciutats. 

El projecte s'emmarca dins del Pla d'Actuació de Mandat 2016-2019 de la Diputació de Barcelona, per potenciar la sostenibilitat urbana. Tot i que de moment els mapes només són sobre les ciutats senyalades, l'eina pot servir de guia a molts ajuntaments que vulguin prioritzar el potencial mediambiental de les ciutats. Tal i com va explicar Julià Talaya, subdirector de l'ICGC, es tracta d'un instrument de suport perquè els Ajuntaments desenvolupin polítiques sostenibles i plantegin plans urbanístics que concebin les ciutats com a ecosistemes vius, respectant i potenciant els canals verds i tenint en compte el fenomen de l'illa de calor. En moltes ciutats, el nucli central està totalment aïllat de qualsevol punt verd i la temperatura és considerablement més alta que als afores. La calor es concentra i la contaminació dels vehicles se suma al problema, i l'agreuja. 

De moment, l'eina està en fase de prova pilot a les 4 ciuats de la demarcació de Barcelona, totes amb geografies i característiques diferents, però amb punts en comú extrapolables a d'altres municipis. Ara és el torn de fer política en clau sostenible i prioritzar l'assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'ONU.
Article: Marta Santisteban
Font: Diputació de Barcelona i Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook