Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dimecres, 2 de setembre del 2020

L'ONU inclou l'Indicador Global d'Adaptació al canvi climàtic de Catalunya en la seva base de dades de treballs científics

L'Indicador mesura l'evolució de la capacitat adaptativa de Catalunya als impactes de l'escalfament global, i ha crescut un 8,74% entre 2005 i 2014. És l´únic treball conegut impulsat per una administració pública per quantificar si un territori s'està adaptant bé al canvi climàtic.
Costa Brava. Catalunya -  -  <br />  <br />
Costa Brava. Catalunya


El portal web sobre canvi climàtic de les Nacions Unides ha acceptat la inclusió en la seva base de dades de l’Indicador Global d’Adaptació (IGA) als impactes del canvi climàtic de Catalunya. Aquest Indicador mesura l’evolució de la capacitat adaptativa de Catalunya als impactes de l’escalfament global i, de fet, és l’únic treball conegut impulsat per una administració pública per quantificar si un territori s’està adaptant bé al canvi climàtic.

El fet que l’ONU l’hagi inclòs a la seva base de dades és un reconeixement a la feina impulsada per l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic, que va publicar per primer cop l’IGA el 2014. L’any 2019 es va presentar la revisió de l’Indicador, actualitzant-lo, ampliant-lo i millorant-lo, el que va permetre observar una evolució moderadament positiva de l’adaptació als impactes del canvi climàtic en els darrers anys. Segons aquesta revisió, l’IGA ha crescut un 8,74% al llarg del període 2005-2014, en consonància amb l'inici i el desplegament de mesures i accions d'adaptació arreu de Catalunya. A més, l’IGA és ara més robust  gràcies a la integració de 42 indicadors sectorials, 13 més que en el treball del 2014.

En els darrers anys s’han produït cinc fites significatives en la política pública d’adaptació a Catalunya: la publicació del Tercer Informe sobre el canvi climàtic a Catalunya; el document de seguiment i avaluació de l’Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtic (ESCACC, Horitzó 2013-2020), la Llei del canvi climàtic, la finalització del projecte Life MEDACC, Adaptant la Mediterrània al Canvi Climàtic, i la primera Cimera Catalana d’Acció Climàtica, que busca ampliar els compromisos de diversos sectors per impulsar accions de lluita, adaptació i mitigació vers el canvi climàtic.

 Aquestes fites han suposat l’ampliació del coneixement en adaptació a Catalunya, la constatació que els impactes del canvi climàtic són una realitat, i la integració amb caràcter normatiu de l’adaptació en les polítiques públiques sectorials. L’OCCC considera que aquests elements, conjuntament amb l’avenç dels diversos instruments d’adaptació en l’àmbit municipal i supramunicipal que han desenvolupat els consells comarcals, l’àrea metropolitana i les diputacions, han permès procedir a la revisió de l’Indicador Global d’Adaptació i han portat al reconeixement per part de Nacions Unides.

Article: MónSOStenible
Font: TES

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook