Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dijous, 7 de desembre del 2023

La Universitat de Barcelona, la més sostenible de Catalunya i de l'Estat

La Universitat de Barcelona figura com la primera de l'Estat Espanyol en la segona edició del rànquing QS sobre sostenibilitat, que enguany ha avaluat 1.397 universitats d'arreu del món, el doble d'institucions que l'any passat. En el ranquing global, la UB és la 35a d'Europa i ocupa la 76a posició a escala mundial, Aquest rànquing analitza, per cada universitat, els resultats en les categories d'impacte mediambiental, impacte social i governança. La UB està per sobre de la mitjana global en totes tres categories, cadascuna de les quals considera un conjunt de dimensions diferents. En la categoria d'impacte mediambiental, la UB assoleix una puntuació especialment bona en la dimensió d?institució sostenible, i, pel que fa a impacte social, destaca en educació i en salut i benestar. El rànquing s'elabora a partir d?informació facilitada per les mateixes universitats i amb dades pròpies de QS, Elsevier i organismes com ara la UNESCO o el Banc Mundial. La UB ha aportat dades sobre sostenibilitat; educació i recerca mediambiental; igualtat; transferència de coneixement i educació; salut i benestar, i governança
Aquest rànquing, que l'any passat va començar amb una primera edició pilot, vol mostrar com afronten les universitats els grans reptes mediambientals, socials i de governança. S'elabora a partir d'evidències sobre l'impacte dels titulats en la creació de ciència i tecnologia per solucionar qüestions relacionades amb el clima, per exemple, o sobre l'impacte de la recerca en els objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides.

En la categoria d'impacte social, es recullen els esforços de les universitats per millorar la societat, ja sigui mitjançant mesures per a la igualtat o a través del coneixement i l'experiència que obté l'alumnat. En la categoria d?impacte ambiental, s'avaluen les mesures vers un canvi positiu per al planeta, ja sigui mitjançant la recerca, les polítiques vinculades al clima o amb les aportacions que fan les persones titulades per a la creació d'un món més sostenible. I la categoria de governança es basa en el principi que per assolir els reptes plantejats cal un bon lideratge, així com processos democràtics.

Article: MónSOStenible

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook