Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Divendres, 9 de febrer del 2024

L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya impulsa un projecte europeu per estudiar el possible impacte del canvi climàtic en les aigües termals

Actualment, no hi ha cap estudi científic sobre quins efectes concrets podria tenir el canvi climàtic en les aigües termals i quina repercussió podria suposar per als municipis o els sectors econòmics la base dels quals és el seu aprofitament. El projecte ThermEcoWat vol impulsar aquests estudis com a manera de prevenir i avançar-se a possibles problemes futurs i incrementar la resiliència dels ecosistemes termals. A més, també s?estudiaran nous usos de les aigües termals com a font energètica renovable, per exemple, per calefactar edificis. Tot plegat, amb l?objectiu que els municipis que en tenen puguin avançar en la descabornització per aquesta via. El projecte ThermEcoWat té vuit beneficiaris europeus, entre ells, l?ICGC, així com 14 associats més.

L’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) lidera el projecte europeu ThermEcoWat per estudiar els possibles efectes que el canvi climàtic podria tenir en les aigües termals i, com a conseqüència, en el seu aprofitament com a recurs turístic i econòmic. El projecte es desenvoluparà entre 2024 i 2026, amb un pressupost total de 2 MEUR procedents del programa Interreg SUDOE.


Al final del projecte, s’elaborarà un Llibre Blanc que recollirà tot el coneixement assolit durant els tres anys de desplegament, així com bones pràctiques en la gestió dels recursos termals i en la seva adaptació davant els reptes del canvi climàtic.


La profunditat de l’aigua termal la protegeix del canvi climàtic?Tot i que, en principi, les aigües termals estan més protegides davant els efectes del canvi climàtic, també en podrien patir les conseqüències. Es considera aigua termal quan la temperatura de surgència és superior, com a mínim en 4ºC, a la temperatura mitjana anual del lloc on brolla. Durant el seu ascens, es barregen amb aigües més superficials i més fredes. Si falta aquesta aigua superficial perquè plou menys, o si la seva temperatura canvia, també es pot veure alterada no només la temperatura de les aigües termals sinó la seva composició química. I és aquesta química la que els confereix les seves propietats mineromedicinals, base del seu aprofitament turístic, que suporta tot un sector econòmic.Només a Catalunya, hi ha 24 zones termals amb 18 balnearis en actiu. Es tracta, doncs, d’un sector econòmic molt repartit al territori i que contribueix a desestacionalitzar el turisme, atès que se’n pot gaudir durant tot l’any

Article: MónSOStenible

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook