Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dimarts, 5 de desembre del 2023

Guia per identificar aliments biològics i ecològics

L'Associació d'Elaboradors i Comercialitzadors d'Aliments Ecològics (ASOBIO) ha preparat una guia per ajudar a identificar correctament els aliments ecològics i biològics en el mateix punt de venda i abans de comprar-los.
La guia, de la qual us en resumim els punts principals i podeu trobar íntegra el link que trobareu en aquesta informació, explica de manera senzilla els cinc passos que cal seguir per identificar un aliment ecològic:

- Buscar el logotip de l'EuroFull, l'etiqueta de certificació ecològica de la Unió Europea, regulada pel reglament (CE) 2018/848, del 30 de maig del 2018. La certificació confirma que compleix condicions estrictes de producció, transformació, transport i emmagatzematge .
Identificar els segells locals, de les comunitats autònomes, la qual cosa afegeix un plus de seguretat que l'aliment és autènticament ecològic i s'ha produït localment.

- Comprovar les denominacions. Termes com "ecològic", "biològic", "orgànic" o les seves abreujaments "eco" i "bio" són d'ús exclusiu per a productes certificats per la UE com a ecològics.

- Informar-se sobre lorigen del producte.

- Mantenir-se informat sobre la normativa que regula la producció ecològica.

Un sector amb un gran potencial de creixement futur

A Espanya, la producció d'aliments ecològics ha crescut de forma constant els darrers anys. El 2022, la superfície de cultiu ecològic a Espanya va assolir els 2,3 milions d'hectàrees, fet que suposa un augment del 15% respecte a l'any anterior.

Per la seva banda, el consum d'aliments ecològics també ha augmentat al nostre país en els darrers anys. El 2022, el consum per càpita d'aliments ecològics va assolir els 12,8 euros, fet que suposa un augment del 10% respecte a l'any anterior.

Aquest sector està regulat per una estricta normativa comunitària que regula la producció i l'etiquetatge dels aliments ecològics: el Reglament (UE) 2018/848 del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de maig de 2018. Aquest reglament estableix els requisits que han de complir els productes ecològics per poder portar el logotip de l'EuroFull. A Espanya, la normativa que regula la producció i l'etiquetatge dels aliments ecològics és el Reial decret 833/2014, de 3 d'octubre. Aquest Reial decret transposa el Reglament (UE) 2018/848 a la legislació espanyola.

Article: MónSOStenible
Font: ASOBIO/CCPAE

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook