Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dijous, 21 de setembre del 2023

Solsona naturalitza les basses en desús de la depuradora i crea un nou espai per a la ciutadania

Els principals objectius dels treballs passen per guanyar un espai per a l'educació ambiental de la ciutadania i enriquir la biodiversitat de la zona, tot connectant l'àrea amb el riu Negre. L'actuació de recuperació ambiental de les antigues basses de tractament terciari de la depuradora de Solsona, s'ha dut a terme en un zona municipal adjacent al domini públic hidràulic del riu Negre, i ha consistit a millorar el drenatge de les diferents basses, revegetar amb comunitats d'helòfits (plantes parcialment submergides), instal·lar una illa flotant, integrar franges perimetrals a cada bassa per permetre el trànsit d'amfibis, desbrossar els voltants i col·locar tanques i rètols, entre d'altres. Paral·lelament, s'ha fet un seguiment previ i posterior de la qualitat de l'aigua.
Aquesta és una actuació impulsada l'any passat per l'Ajuntament a partir d'una proposta del Grup de Natura del Solsonès executada a través de la convocatòria de subvencions de l'ACA per a actuacions de recuperació de riberes en rius i zones humides amb acords de custòdia fluvial a les conques internes (el conveni de custòdia entre les dues administracions té una vigència de quatre anys, entre el 2021 i el 2025). La naturalització de les antigues llacunes de tractament terciari de l'EDAR, encarregada a l'empresa Phragmites, ha suposat una inversió de 51.562 euros, dels quals prop de 40.000 han estat subvencionats per l'ACA. En els darrers cinc anys, l'ACA ha signat un total de 34 convenis de custòdia fluvial, i ha aportat 1.650.000 en ajuts a través de dues línies de subvencions en aquest àmbit. Entre els beneficis biològics de la naturalització de les basses de la depuradora de Solsona hi ha l'augment notable de la biodiversitat i l'establiment d'un indret de parada per a l'abeurament d'espècies en migració. Socialment, la població solsonina guanya un nou espai natural on desplaçar-se tot passejant per la ribera des del nucli urbà i gaudir de visites lliures i guiades. A partir de diumenge, un dels cinc aiguamolls quedarà obert de vuit del matí a vuit del vespre -la resta es mantenen tancats com a espais de reserva. A més, sempre que es pugui, s'hi organitzaran activitats d'educació ambiental, segons preveu la regidoria de Medi Ambient, amb la participació de la cooperativa Sàmara Natura.

Més de 230 espècies de fauna i flora
Cabussets, polles d'aigua, ànecs de coll verd, martinets blancs, bernats pescaires, tortugues de rierol, granotes verdes i gripaus comuns són alguns dels animals que s'hi han deixat veure els últims mesos. Pel que fa a la flora, els aiguamolls artificials presenten plantatge d'aigua, lliris grocs, boga, canyís, menta d'aigua i junquet, entre d'altres. El Grup de Natura del Solsonès ha aportat les dades dels últims censos fets a aquests aiguamolls artificials el juliol passat en el marc del projecte Bioblitz. Segons l'entitat, s'hi han registrat un total de 232 espècies de fauna i flora. Concretament, es van censar 113 espècies diferents de flora, 51 aus, 27 ortòpters (insectes coneguts popularment com llagostes i saltamartins) i 14 ropalòcers (papallones diürnes), 11 mamífers, tres espècies d'amfibis i dues de rèptils, entre d'altres. La voluntat de l'entitat és fer-ne un seguiment periòdic.

Article: MónSOStenible
Font: ACAAR, ACA,

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook