Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dissabte, 25 de febrer del 2023

Noves propostes per fer front als danys que senglars, cabirols i conills causen a la vinya

Tancaments perimetrals de les finques, reforços per a barreres ja existents, tancats elèctrics, dispositius dissuasius olfactius o la gestió de la vegetació són algunes de les mesures que el Departament d?Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha exposat per fer front als danys que les espècies cinegètiques originen a la vinya. Aquesta tarda, a Vilafranca, ha tingut lloc una nova reunió de la Taula de Cogestió per al Control de Danys Cinegètics a la Vinya emmarcada en el Pla de xoc que té el Departament en marxa per fer front ales sobrepoblacions d?algunes espècies que originen danys.
 -  -  <br />  <br />


Aquest dijous ha tingut lloc una reunió de la Taula de Cogestió per al Control de Danys Cinegètics a la Vinya per debatre i proposar solucions pel que fa als danys causats per espècies cinegètiques. Aquesta Taula, constituïda el juliol passat, s'emmarca en el Pla de xoc que té en marxa el Departament i està integrada per representats de tots els sectors de la vinya. Una diagnosi elaborada pel Departament concentra els danys a la vinya a Tarragona i Barcelona, i l'espècie que genera més danys és el senglar


El Departament ha ofert assessorament per a l'aplicació de mesures preventives existents amb la finalitat d'assegurar la seva efectivitat sobre cada espècie concreta (senglar, cabirol o conill). També ha plantejat una enquesta molt específica a cada Denominació d'Origen (DO) que permetrà aprofundir en la problemàtica de danys en cada territori i en el coneixement i efectivitat d'alguna mesura preventiva. A partir d'aquests resultats territorialitzats, es podria posar en marxa alguna prova pilot específica per a danys a la vinya. A la trobada, han assistit per part del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural el secretari d'Agenda Rural, Oriol Anson, la directora general d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi, Anna Sanitjas i Olea, i la directora de l'INCAVI, Alba Balcells. La reunió ha comptat amb la participació de representants de les Denominacions d'Origen, d'organitzacions agràries, agents locals, caçadors i experts en gestió de fauna.

Diagnosi sobre els danys a la vinya

La trobada també ha servit per presentar una diagnosi de la situació actual dels danys a les DO basada en l'anàlisi dels expedients d'autorització excepcional per caçar espècies cinegètiques que causen danys. El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural va tramitar l'any 2022 un total de 2.156 expedients de danys a l'agricultura, infraestructures, fauna i flora, control sanitari i ramaderia. D'aquests, només el 8% (175) estaven relacionats amb danys a la vinya. Els danys a la vinya es concentren, principalment, entre les demarcacions de Barcelona i la de Tarragona, un 77% del total de Catalunya, on hi ha més presencia de DO.

En relació amb les espècies responsables dels danys, el 90% d'expedients per danys a vinya han estat causats per porc senglar (65%), cabirol (15%) i conill (10%). Altres espècies com ara tudó, colom roquer, garsa i estornell presenten percentatges molts inferiors.

Una Taula específica de la vinya

Aquesta Taula de Cogestió s'emmarca en el Pla de xoc per al control dels danys produïts pel senglar 2022-2024 d'Acció Climàtica, un pla que pretén reduir en tres anys les poblacions de senglar i altres animals salvatges i els efectes i conflictes que produeix a Catalunya. Aquest Pla pretén assolir un nombre de senglars estable i compatible amb la conservació d'altres espècies dels nostres ecosistemes i les activitats humanes.

Especialment, el Pla cerca treballar en la prevenció i la protecció de conreus amb una major dotació de recursos i promoure actuacions cinegètiques segures. L'INCAVI col·labora i treballa amb el Departament d'Acció Climàtica per aprofundir en el contacte amb el sector vitivinícola i garantir així una comunicació i efectivitat de les accions encaminades a apaivagar els efectes dels senglars i altres espècies animals que puguin perjudicar o malmetre la vinya i els conreus.

La Taula de Cogestió per al Control de Danys Cinegètics a la Vinya és una de les mesures anunciades en l'operatiu de l'INCAVI i les Denominacions d'Origen el passat mes de abril. Des de llavors, s'ha coordinat amb les DO i altres agents del sector i agents locals la identificació de parcel·les amb una possible major afectació a través d'un sistema de recollida de dades per zonificar i avaluar la intensitat dels danys.


Article: MónSOStenible
Font: ACAAR

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook

Informació relacionada