Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Divendres, 21 d'octubre del 2022

L'energia solar ha evitat l'emissió de 11,26 milions de Tn de CO2 en un any només a Espanya

L'Associació Sectorial de la Unió Espanyola Fotovoltaica comença una campanya de sensibilització social vinculada a tres dies assenyalats: el Dia per a la Protecció de la Naturalesa, el Dia contra el Canvi Climàtic i el Dia de l'Ecologisme, compresos entre el 18 d'octubre i el 2 de novembre del 2022. En el context de la celebració del Dia Mundial de Protecció de la Natura i tenint en compte que l'ONU ha recordat la necessitat d'implementar 'ús d'neergies renovables uso de energías renovables a nivel mundial en el context actual de crisi energètica i climàtica, l' UEF vol donar a conèixer 10 motius principals pels quals l'energia solar és eina fonamental per a la protecció de la natura.
10 motius principals pels quals l'energia solar és una eina fonamental per a la protecció de la natura: 1. En un any, l'energia solar ha evitat l'emissió de 11,26 milions de tones de CO2 només a Espanya. Des de començament del 2022, les energies renovables han evitat 230 milions de tones de CO2 a tot el món. Com més emissions de CO2 evitem, menor serà l'avenç del Canvi Climàtic: la principal amenaça de la natura.

2. L'energia solar és la font amb menys impacte ambiental a la natura per substituir combustibles fòssils, que generen el 80% de les emissions totals de CO2 que arriben a l'atmosfera de manera anual.

3. Actuen com a refugi per a fauna i flora en limitar lactivitat humana durant una mitjana de 30 anys. Amb les mesures de renaturalització adequades, els projectes es poden convertir en autèntiques reserves per a la natura.

4. Els projectes en sòl denergia solar no utilitzen aigua. Un projecte de 50 MW utilitzaria 1 milió de litres a l'any, fet que suposa al consum d'aigua anual de 20 persones, substituint altres usos del sòl que sí que utilitzen grans quantitats d'aigua

5. Ni els projectes en sòl d'energia solar ni l'autoconsum emeten cap mena de contaminació ni radicació. Substitueixen fonts de generació energètica que sí que ho fan.

6. Per fabricar panells solars es fa servir el segon mineral més abundant del planeta, el silici. No es fan servir terres rares ni materials contaminants i es pot extreure sense impacte ambiental.

7. Als terrenys on se situen els projectes en sòl d'energia solar no s'utilitzen pesticides, herbicides ni fertilitzants, evitant que es destrueixi la biodiversitat i es contaminin les aigües properes.

8. Un cop acabada la seva vida útil, els projectes fotovoltaics són totalment reversibles i no generen cap conseqüència negativa al terreny on es van situar. Per contra, són terrenys que han estat 30 anys en guaret.

9. Els panells fotovoltaics són perfectament reciclables. Un mòdul fotovoltaic de silici està compost de vidre (78%), alumini (10%), plàstics (7%) i metalls i semiconductors (5%). Només recuperant el marc d'alumini i el vidre de la part davantera es recicla més del 90% del seu pes, segons la directiva europea.

10. A les plantes fotovoltaiques es redueix el risc d'erosió a causa de la renaturalització que es produeix al terreny on se situen.

Article: MónSOStenible

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook

Imatges

Informació relacionada

Dissabte, 13 d'abril del 2013
Una cel·la per a la generació de combustible solar
Diumenge, 6 de juny del 2010
L'energia solar fotovoltàica, repte de futur pels ens locals