Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dijous, 14 de juliol del 2022

El 90% de la roba usada recuperada a Catalunya té una segona vida via reutilització i reciclatge

Humana hi recull més de 2.230 tones de roba en el primer semestre a Catalunya i hi evita l'emissió de 13.652 tones de CO2. La gestió del residu tèxtil genera ocupació verda i és fonamental en l'estratègia d'economia circular de la UE. Els recursos que genera l'entitat es destinen principalment a programes de cooperació al desenvolupament. Mig centenar d'entitats i empreses acaben de signar el Pacte per a la Moda Circular i el Govern prepara una llei catalana de residus.
(ocupació verda). A més, aquesta gestió del residu tèxtil hi ha evitat l’emissió de 13.652 tones de CO2.   
 
L’entitat sense ànim de lucre ha recuperat 2.238 tones de gener a juny per 2.179 en el mateix període de  l’any passat: és un increment del 2,7%. El residu tèxtil (la roba, el calçat, els complements i el tèxtil de la 
llar que ja no s’utilitzen) es diposita en els 1.400 contenidors instal·lats en espais de fàcil accés gràcies als  acords amb ajuntaments, entitats i empreses privades; també n’hi ha a les   botigues   de   moda   de   segona    de la Fundació. 
 
Les 9 milions de peces de roba recuperades es classifiquen a la planta de preparació per a la reutilització  que Humana  a l’Ametlla del Vallès (Vallès Oriental). “El primer objectiu sempre és la reutilització, 
perquè l’article més sostenible és el que ja s’ha fabricat i no  més costos ni impactes de producció;  després, el reciclatge; per últim, quan no hi queda més remei, la valorització energètica o enviar-lo a  l’abocador”, afirma en Rafael Mas, director de Projectes i Relacions Externes d’Humana. “Agraïm de tot cor les donacions de la ciutadania, tanmateix encara queda molt camí per a recórrer”, 
afegeix Rafael Mas. A Catalunya, cada persona consumeix anualment entre 21,5 i 26 kg de roba, però només es recull selectivament el 12% dels residus tèxtils, un total de 140.000 tones/any, que van a parar 
als abocadors, o  s’incineren. Aquests residus s’han convertit en un problema global: en els darrers 15  anys s’ha duplicat el nombre de peces venudes arreu del món, mentre que la vida útil se n’ha reduït prop 
d’un 20%. “La recollida selectiva de roba  un gran potencial per a garantirne una segona vida: gairebé el 60% se’n  pot reutilitzar i el 32%, reciclar. Per això és important que aquest residu es dipositi en un contenidor de 
roba, perquè gairebé el 90% no acaba en el punt de recollida adequat sinó a la brossa”, asseguren des  d’Humana. 
 
Pacte per a la Moda Circular i futur llei catalana de residus 

Recentment s’ha presentat 
el Pacte  per  a  la  Moda  Circular un acord signat per 55 empreses i entitats per afavorir una transformació del sector del tèxtil. Entre els compromisos adquirits destaquen els de reduir 
entre un 5 i un 10% la generació de residus tèxtils; assolir entre el 25 i el 30% en la recollida selectiva  d’aquesta fracció l’any 2024; i incrementar el percentatge de valorització material de la part recollida 
selectivament. En concret, entre el 55 i el 60% s’haurà de destinar a la preparació per a la reutilització i, entre el 40 i el 50%, al reciclatge dels residus tèxtils. 

D’altra banda, el Govern treball en l’avantprojecte    de    llei    de    prevenció    i   gestió   dels   residus   i   d’ús   eficient  dels    recursos    de    Catalunya  que inclou objectius i mesures concretes per als residus tèxtils, com per 
exemple: per a l'any 2025, planteja una reducció a tot el país del 10% d’aquests residus, respecte al  generat al 2019, i d’un 25% per al 2030. Per aconseguir ho, s’implementaran mesures per fomentar la  recollida selectiva i la seva reutilització, com ara l’obligació d’incorporar un lineal o corner de tèxtil de segona  en superfícies comercials superiors als 1.200 m2.  
 
Beneficis ambientals i socials 
La reutilització del tèxtil contribueix a la lluita contra el canvi climàtic: per cada kg de roba recuperada (i  que no acaba en un abocador per a ser incinerat) s’hi evita l’emissió de 6,1 kg de CO2, segons un estudi  de    la    Federació    Humana    People    to    People. Les 2.238 tones recuperades al primer semestre a Catalunya  per Humana han evitat l’emissió de 13.652 tones de CO2.  
 
A aquest benefici ambiental cal afegir-ne el social: en primer lloc cal tenir en compte la creació  d’ocupació verda. Humana genera un lloc de treball per cada 30 tones de tèxtil recollit. A més, els 
recursos que se n’obtenen es destinen principalment als programes de desenvolupament que Humana du a  terme al països del Sud de la  de contraparts o socis locals. Són projectes centrats en la formació de 
professors de primària, l’impuls de l'agricultura sostenible o la lluita contra el VIH/SIDA, entre altres. 
 
La destinació de la roba usada 
La principal destinació de la roba dipositada en els contenidors és la planta de preparació per a la  reutilització que Humana  a l’Ametlla del Vallès (Vallès Oriental) i una petita part es ven a empreses de 
reutilització i reciclatge. La destinació de les peces tractades és: 
 
-El 59% es destina a la reutilització: el 17% mitjançant les botigues de moda sostenible  d’Humana i el 42% s'exporta, principalment a l’Àfrica per a comercialitzar-la, fer accessible la roba als països menys desenvolupats i generar-hi recursos per a la cooperació al  desenvolupament. 

?El 32% es troba en un estat que no en permet la reutilització i es ven a empreses de reciclatge per  a què elaborin altres productes (mantes, aïllants o draps per a la indústria d'automoció). 

?El 2% són residus impropis (plàstics, cartrons, altres) que es posa en mans de gestors autoritzats  corresponents.  

?L’1% són residus que es destinen a valorització energètica. 

?El 6% no es pot reutilitzar ni reciclar ni valoritzar energèticament i s'envia a un centre de  tractament de residus per a disposició final.  
 
Sobre Humana Fundación Pueblo para Pueblo 

Humana Fundación Pueblo para Pueblo promou des del 1987 la protecció del medi ambient mitjançant la reutilització del tèxtil i du a terme programes de cooperació a l’Àfrica, Amèrica Llatina i l’Àsia així com d’ajuda 
local i agricultura urbana al territori més proper. La seu central és a l’Ametlla del Vallès (Vallès Oriental) i disposa  de delegacions a Madrid, Andalusia, Astúries, Comunitat Valenciana i Galícia. L’entitat genera un lloc de treball 
indefinit a temps complet per cada 30.000 kg de tèxtil recollit. Forma part de l’Asociación Española de Fundaciones, la Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje, la Coordinadora Catalana de Fundacions, l’Associació 
de Moda Sostenible de Barcelona i la Federació Humana People to People. És signatària del Pacte per a la Moda Circular. 
 
Article: MónSOStenible
Font: Humana

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook

Imatges

Informació relacionada