Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dijous, 9 de novembre del 2023

Jornades Formatives per a la defensa jurídica del medi ambient

El Fons de Defensa Ambiental (FDA) ha organitzat per sisè any consecutiu les Jornades Formatives per a la defensa jurídica del medi ambient. El conjunt de ponències, que han començat el 6 de novembre, s'allargaran fins el 4 de desembre. Les jornades es fan en col·laboració amb la Clínica de Dret Ambiental de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona i el suport de DEPANA i l'Ajuntament de Barcelona, estan adreçades a totes aquelles persones interessades en aprendre com defensar el medi ambient amb les eines del dret. La idea fonamental que motiva les xerrades és informar sobre els canals de participació de la ciutadania per a la defensa del medi ambient i promoure'n l'ús. Consulteu el programa complert i la relació del professorat a l'interior d'aquesta informació.
Les jornades es celebren fins el 4 de desembre a la seu de DEPANA (C/ Sant Salvador, 97, de Barcelona) els dilluns i els dimecres de 18h a 19:30h 

PROGRAMA

Dilluns 6 de novembre | El dret humà al medi ambient en el dret internacional i el dret de la UE: vies de participació pública.

Dimecres 8 de novembre | La protecció del dret al medi ambient a la Constitució espanyola i a l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i el paper de la societat envers el medi ambient

Dilluns 13 de novembre | L’accés a la informació ambiental

Dimecres 15 de novembre | La participació pública davant de les administracions públiques i l’accés a la justícia per a la defensa del medi ambient

Dilluns 20 de novembre | Els delictes ambientals i la participació de la ciutadania i dels grups en el procés penal |

Dimecres 22 de novembre | La normativa d'espais naturals i les vies de defensa ambiental en l'ordenació del territori i l'urbanisme: en particular, el sòl no urbanitzable.

Dilluns 27 de novembre | La prevenció i el control ambiental de les activitats i l'avaluació d'impacte ambiental

Dimecres 29 de novembre | Grans instal·lacions d'energies renovables i defensa del territori

Dilluns 4 de desembre | Autoconsum i comunitats energètiques

ProfessoratAdriana Fabra i Aguilar, consultora en dret i política ambiental i coordinadora de la Tuna Compliance Network.

Mar Campins i Eritja, catedràtica de Dret internacional públic de la Universitat de Barcelon

Mar Aguilera i Vaqués, professora titular de Dret constitucional de la UB i coordinadora de la Clínica jurídica ambiental de la UB

Mireia Colomer Vilarrubla, graduada en ciències ambientals i membre de la cooperativa L'Arada.

Meritxell Cotrina Jové, advocada del Fons de Defensa Ambiental

Josep Ramon Barberà Gomis, vocal de la Comissió de Garantia d'Accés a la Informació Pública (GAIP) i professor de Dret administratiu de la UPF

Àlex Peñalver i Cabré, professor titular de Dret administratiu de la UB i coordinador de la Clínica jurídica ambiental de la UB

Eduardo Salazar Ortuño, advocat Environmental Law Aliance Worldwide (ELAW) i professor associat de la Universitat de Múrcia

Laura Ricart Rius, Fiscal de la Secció Especialitzada d'Urbanisme i Medi Ambient de la Fiscalia Provincial de Barcelona

Teresa Fajardo del Castillo, profesora titular de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Granada

Lluís-Xavier Toldrà i Bastida, advocat ambientalista i membre del Fons de Defensa Ambiental

Francesc Coll, agent rural amb categoria de sotsinspector, graduat en Prevenció i Seguretat Integral i Llicenciat en Criminologia

Judit Ligüerre i Casals, advocada sòcia de Sinergia EDM i presidenta de la Secció de medi ambient de l'Il·lustre Col·legi d'advocats de Barcelona

Gastón Medici-Colombo, Investigador post-doctoral 'Juan de la Cierva' en Dret internacional públic de la Universitat de Barcelona i investigador associat al CEDA

Sergi Saladié i Gil, geògraf, professor associat de Geografia de la Universitat Rovira i Virgili i consultor en temes de paisatge, energia i planejament territorial

 

Moisès Martínez, Director Tècnic de la cooperativa Azimut 360

 

Article: MónSOStenible

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook

Imatges

Documents

PDF - Programajornadesfda.pdf

Informació relacionada

Dimarts, 18 de desembre del 2018
Viure be respectant els límits del nostre planeta