Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dilluns, 2 de maig del 2022

Impuls a la creació de l'Agència de la Natura amb la primera reunió del grup motor

La creació de l'Agència de la Natura és una de les quatre palanques que el Govern vol impulsar per fer front al repte d'aturar la pèrdua de biodiversitat, que segons l'informe "L'estat de la natura i la biodiversitat a Catalunya" ha estat d'un 25%. Conjuntament amb altres eines com l'Observatori del Patrimoni Natural i la Biodiversitat, l'Estratègia del patrimoni natural i la biodiversitat, el Fons del Patrimoni Natural i la Llei de biodiversitat ajudaran a fer més efectives les polítiques de conservació, generar valor afegit al territori i fixar capital humà al món rural. L'Agència de la Natura podria ser una realitat l'any 2024.
 -  -  <br />  <br />


Aquesta  setmana s’ha celebrat la primera reunió del grup motor que ha de dissenyar els estatuts del nou ens, amb la participació del món local i les entitats conservacionistes


El grup motor també garantirà la participació del món local i les entitats conservacionistes en el procés de creació de l’Agència. Està integrat per representants del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, i també en formen part representants de l’Agència Catalana de l’Aigua, la Direcció General d’Agents Rurals del Departament d’Interior, la Direcció General de Polítiques de Muntanya i del Litoral del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, així com el Consell de Protecció de la Natura. Un cop redactats els estatuts, conjuntament amb totes les parts implicades, a finals d’any s’iniciarà la tramitació del decret que ha de culminar l’any 2024 amb la creació de l’Agència de la Natura de Catalunya.

L’Agència de la Natura de Catalunya tindrà personalitat jurídica pròpia i s’adscriurà al Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. La seva creació permetrà tenir una major capacitat executiva i una millor definició de funcions en la protecció, la planificació, la restauració, la millora i l’estudi del medi natural, tant en l’àmbit continental com en el marí. L’Agència disposarà d’autonomia financera i recursos propis per preservar el patrimoni natural, la biodiversitat i la geodiversitat.

La consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà i Roura, ha presentat el full de ruta de la futura Agència de la Natura 

La consellera ha explicat que “per primera vegada, aglutinem la protecció, la planificació, la gestió, la restauració, la millora i l’estudi del medi natural de Catalunya, tant en l’àmbit continental com marí”. En aquest sentit, Jordà ha afegit que “volem una Agència innovadora, de màxims, que enfoqui la conservació de la biodiversitat des d’una visió integradora que afecti el conjunt de la societat i del nostre territori, i alhora la volem territorialitzada, arrelada al seu objecte, que sigui capaç de donar respostes àgils a les necessitats de biodiversitat i gestió sostenible del territori”.
Article: MónSOStenible
Font: ACAAR

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook