Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dijous, 5 de gener del 2023

Desactivat l'avís preventiu per nivells moderats de contaminació atmosfèrica per partícules de PM10

El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha desactivat aquest dijous l'avís preventiu per contaminació atmosfèrica pels nivells de partícules PM10, declarat el dia 3 de gener, i que ha estat actiu durant 2 dies consecutius a la zona de protecció especial (ZPE) de la conurbació de Barcelona i a la zona de qualitat de l'aire de la Plana de Vic. La decisió l?ha pres la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, ja que no se segueixen donant les condicions que van donar lloc a la seva activació.
 -  -  <br />  <br />


En concret, els nivells de PM10 estan disminuint a totes les estacions de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) i ja no superen el valor límit diari de 50 µg/m³ en més d'una estació de la XVPCA. La previsió per al dia d'avui dels models de dispersió de contaminants atmosfèrics indica que tampoc se superarà aquest valor.

 -  -  <br />  <br />


L'avís preventiu per contaminació atmosfèrica per nivells moderats de partícules de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) en l'ambient atmosfèric a la Plana de Vic i a la Zona de Protecció Especial (ZPE) de la conurbació de Barcelona es va activar aquest dimarts 3 de gener. Les estacions de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) van detectar dilluns un augment important de partícules, degut a una intrusió de pols de l'Àfrica. També l'AMB va posar en marxa el seu Protocol d'actuació per episodis ambientals d'elevada contaminació atmosfèrica, en la fase d'avís preventiu de PM10, degut a la intrusió de pols africana i que les condicions de dispersió no preveien una millora significativa. Una millora que  ha arribat aquest dijous..

L'avís preventiu és la fase prèvia a la possibilitat d'episodi ambiental, sense que s'hagi de produir necessàriament, i s'activa per reduir les emissions de contaminants, en aquest cas, les partícules que s'emeten per causa de les activitats humanes, que s'afegeixen a les que hi ha presents a l'atmosfera per motius naturals. Aquest avís comporta indicar en els panels lluminosos dels principals eixos viaris que el nivell de contaminació és elevat; informar la ciutadania perquè prioritzi l'ús del transport públic envers el vehicle privat; notificar a les activitats industrials i obres públiques i de generació elèctrica que activin els protocols de treball previstos en aquests casos; recomanar als municipis que aturin o redueixin les activitats o obres amb materials pulverulents.
Article: MónSOStenible
Font: ACAAR

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook