Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dilluns, 19 de desembre del 2022

Les persones usuàries de la bicicleta creixen un 8% des del 2019

Més de la meitat de les persones d'entre els 14 i els 70 anys que viuen a Espanya, és a dir, uns 20 milions, utilitzen amb certa freqüència la bicicleta, cosa que representa un increment del 8% respecte al 2019. També ha crescut el nombre de bicicletes a les llars espanyoles, ja que més del 75% en tenen alguna. Aquestes són les principals conclusions del Baròmetre de la bicicleta a Espanya 2022 que va ser presentat el passat 23 de novembre en el Congrés Nacional de Medi Ambient (CONASA) celebrat a IFEMA, el recinte firal de Madrid.
 -  -  <br />  <br />


"L'ús de la bicicleta ha crescut de forma espectacular a Espanya", ha indicat el president de la Xarxa de Ciutat per la Bicicleta i vicepresident de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, Antoni Poveda qui ha fet especial èmfasi en el creixement "de les persones que la fan servir cada dia i setmanalment amb increments d'un 40% entre el 2019 i el 2022", ja que s'ha passat dels 8,1 milions d'usuaris abans de la pandèmia als 11 milions actuals. Poveda també ha destacat l'esforç en infraestructures que han fet molts municipis "per impulsar l'ús de la bicicleta", cosa que s'ha traduït també "en un increment de la bicicleta per anar a treballar o estudiar, el que es coneix com a mobilitat obligada". Inconformista de mena i ferm defensor d'aquest mitjà de transport, Poveda considera que encara cal fer més per fomentar el seu ús. "Els ciutadans ens demanen encara més carrils bici per circular amb seguretat", afegeix.

Uns 20 milions de persones usuàries diaries i setmanals

El darrer gran estudi sobre l'ús de la bicicleta a l'Estat espanyol es va fer el 2019, just abans de la pandèmia. En aquell moment ja es constatava una tendència a l'alça, però en els darrers tres anys l'increment ha estat major de l'esperat. Així el 2022, un 57,1% de les persones residents a l'Estat espanyol d'entre 14 i 70 anys, prop de 20 milions, fan servir la bicicleta amb certa freqüència. En concret, i segons apuntava Poveda, les persones que fan us d'aquest mitjà de transport cada setmana han passat del 22,4% el 2019 al 32,5% el 2022, és a dir que en tres anys ha passat dels 8,1 milions d'usuaris als 11 milions d'ara. També ha crescut entre 10 i 11 punts el nombre de persones que fan servir la bicicleta cada dia per anar a la feina o a estudiar, xifra que representa al voltant del 30% dels usuaris de la bicicleta.

Desglossant l'estudi per àmbits geogràfics les ciutats de València, Barcelona i Màlaga és on es fa servir més la bicicleta per anar a treballar; a València i Sevilla és on s'usa més per anar a estudiar; a Màlaga i Barcelona és on es fa servir més per altres desplaçaments quotidians; i Saragossa, Barcelona, Sevilla i València són les ciutats on es lloa més els avantatges que suposa la bicicleta per a la mobilitat.

Les persones usuàries de la bicicleta defensen aquest mitjà de transport perquè és més ecològic i saludable, contribueix a la millora de la mobilitat i el medi ambient i a més suposa un estalvi de diners respecte a altres mitjans de transport.

Més bicicletes a les cases

L'estudi també indica que hi ha més bicicletes a les llars. En concret un 77,7% dels habitatges tenen alguna bicicleta a casa, 4 punts per sobre del registrat el 2019. Un 92,2% d'aquestes bicicletes són mecàniques i d'aquestes un 43,9% són urbanes enfront del 36,3% del 2019.
A més gairebé un 5% disposen de bicicleta elèctrica gairebé el doble (3,1%) que abans de la pandèmia i la majoria la fa servir per als desplaçaments diaris.
En el darrer baròmetre també s'ha constatat un creixement de l'ús de la bicicleta per part de les dones, un 49,4% enfront del 65% dels homes.

Accidents i robatoris

Tot i que es fa servir més la bicicleta que mai el nombre de robatoris i accidents és si fa o no fa el mateix que el 2019. Així un 16,7% dels usuaris han tingut algun accident amb la bicicleta en els darrers 5 anys davant del 16,2% del 2019. La majoria d'accidents es produeixen a les ciutats, un 44,2% dels casos. Una quarta part dels ciclistes accidentats han estat víctimes d'un atropellament. El baròmetre assenyala la preocupació, per la seva gravetat, que suposa el creixement dels accidents a la carretera que ha crescut en 7 punts respecte al 2019.
Un 17,7% dels ciclistes han patit, com a mínim, un robatori de la seva bicicleta en els darrers cinc anys, xifra molt semblant a la del 2019 que era del 17,8%. La majoria de robatoris es produeixen a les ciutats de més de 450.000 habitants.

Inconvenients

Fer servir la bicicleta a les grans ciutats té alguns inconvenients. Així el 54,4% de la població apunten que els principals perills és pel tràfic motoritzat i la manca de vies adaptades per a la circulació de bicicletes. De fet, prop del 50% dels enquestats consideren que els vehicles a motor no són respectuosos amb els ciclistes.
Tot això comporta que la gent reclami als polítics que s'impulsin polítiques per facilitar i incrementar encara més l'ús d'aquest vehicle, com apuntava Poveda.
El baròmetre també constata que prop d'un 85% de la població és partidària d'impulsar projectes locals per repartir mercaderies en bicicletes; i un 86,7% estan a favor dels sistemes públics de bicicletes compartides.

Article: Josep Ferrer

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook