Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dilluns, 27 de febrer del 2023

L'empresa Bioo, de Viladecans,mostra la seva proposta de ciutats biotecnològiques on l'energia s'obté del medi natural sense malmetre'l

L'empresa de Viladecans Bioo ha presentat al Mobile World Congress un panell que ha desenvolupat capaç de generar energia a partir de la terra per convertir-la en electricitat, sense fer malbé o alterar l'entorn natural, reduint la temperatura, absorbint CO2 i estalviant en el consum d'aigua de zones verdes. Es tracta del "BiooPanel", un panell revolucionari que pot generar electricitat a través de la terra, aprofitant les substàncies orgàniques que hi ha en sòls naturals i la seva descomposició per part de microorganismes naturals, sense fer malbé el medi. Bioo proposa un canvi dels entorns urbans a través de la creació de les primeres ciutats biotecnològiques del món, entorns on l'energia serà obtinguda a través del medi natural.
Amb una superfície de 7x7 metres, el BiooPanel pot il·luminar al voltant de sis punts de llum, tant en terres o cobertes vegetals com en sostres interiors amb plantes penjants. Però la incorporació de la biotecnologia als edificis va més enllà de l'obtenció d'electricitat de manera sostenible, ja que també hi ha un retorn important de la inversió per l'estalvi de climatització i aigua produït. De fet, l'ús de bateries biològiques a edificis permet estalviar fins a un 50% d'aigua i absorbir més de 500 quilos de CO2 a l'any. Una tecnologia que Bioo aplicarà a la construcció del primer edifici biotecnològic de Barcelona que ha projectat a l'antiga seu del Corte Inglès de Diagonal.que es transformarà en un modern complex d'oficines quan finalitzin les obres a finals d'aquest any.
 -  -  <br />  <br />


L'augment de la consciència climàtica de la societat està provocant que les empreses apostin cada vegada més per la sostenibilitat i per la recerca de propostes sostenibles. El Mobile World Congrees s'està convertint també en un aparador mundial d'aquestes propostes. L'empresa de Viladecans Bioo és una de les que presenta les seves tecnologies i futurs projectes a la fira internacional MWC on compta amb un espai interactiu de 100 metres quadrats.

Bioo proposa un canvi dels entorns urbans a través de la creació de les primeres ciutats biotecnològiques del món, entorns on l'energia serà obtinguda a través del medi natural


Entre els avantatges del BiooPanel "es troben la generació d'energia per a il·luminació a ciutats, l'eliminació de toxines de l'aire, l'absorció de més de 338 g/m² de CO2, la producció de un estalvi d'aigua de fins al 50%, i la reducció de calor en quatre graus",  explica el fundador i CEO de Bioo, Pablo Vidarte. "Si prenem com a exemple un edifici amb una superfície de 600 m², la utilització dels Bioo Panel pot transformar l'espai per complet, il·luminant fins a 76 punts de llum, estalviant més de 500.000 litres d'aigua a l'any i absorbint 556 quilograms de CO2 anuals ”, detalla Vidarte.

L'ús de bateries biològiques a edificis permet estalviar fins a un 50% d'aigua i absorbir més de 500 quilos de CO2 a l'any

Però la incorporació de la biotecnologia als edificis va més enllà de l'obtenció d'electricitat de manera sostenible, ja que també hi ha un retorn important de la inversió per l'estalvi de climatització i aigua produït.Al costat d'això, cal destacar l'impacte positiu que té la incorporació de vegetació i zones verdes al dia a dia de les persones. Així, combinant diferents tecnologies, es pot arribar a augmentar fins a un 20% el valor de propietat dels edificis, un 30% la quantitat de gent que els visita i un 15% el benestar, la productivitat i l'eficiència de les persones que hi treballen en ells.“Tenim molt clar que la propera gran revolució de la humanitat serà la biotecnològica, i per això apostem de ple per aquest model de ciutat, en què la sostenibilitat no es limita a la concepció que tots tenim actualment i posa en valor el ús de tecnologies de darrera generació per aconseguir una simbiosi perfecta amb la natura”, comenta el jove emprenedor.

A dia d'avui, la tecnologia de Bioo està present a zones com Cornualla (Regne Unit), Eivissa, Sevilla, París o Madrid, i forma part d'una multitud de projectes en fase de desenvolupament o conceptualització a Silicon Valley, Boston o Dubai, incloent-hi la constitució del primer edifici biotecnològic de Barcelona.
Article: MónSOStenible

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook