Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dissabte, 16 de juliol del 2022

Es recupera el bosc inundat i es creen basses temporals a l'estany de Sils

Actualment s?estan desenvolupant actuacions de recuperació del bosc inundat partint d'una pollancreda cedida a la Fundació Emys i la creació de basses temporals executades també per a la mateixa fundació dins de la subvenció de recuperació de rius i zones humides amb custòdia, amb una aportació superior als 41.000 euros..L?Agència Catalana de l?Aigua, la Fundació Emys, l?Ajuntament de Sils i la Fundació Catalunya La Pedrera van signar en el 2018 un conveni de custòdia fluvial, que es prorrogarà 4 anys més.Dins del marc de les actuacions previstes en el conveni, s?està duent a terme la redacció del projecte de millora de la inundabilitat de l'estany de Sils i la sèquia, on es preveuen una sèrie de mesures encaminades a dotar de recurs a tot l?entorn. Per una banda, s?instal·laran tots els elements necessaris per a poder mantenir una inundabilitat estable a gran part de l?any, simulant condicions naturals d?un estany mediterrani i controlada amb la instal·lació d?una comporta basculant.
El director de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), Samuel Reyes, i l’alcalde de Sils, Eduard Colomé, han visitat avui l’estany de Sils, amb l’objectiu d’analitzar sobre el terreny les actuacions que s’estan duent a terme en aquesta zona humida, en el marc del conveni de custòdia fluvial signat el 2018 amb l’Ajuntament de Sils, la Fundació Catalunya la Pedrera, la Fundació Emys i l’ACA, i que es preveu prorrogar-lo per a 4 anys més.

Aportació d’aigua regenerada

També es portarà a terme la millora del terciari existent, encarregat de tractar l’efluent de la depuradora de Sils, mitjançant la rehabilitació del llit de macròfits i el repartiment cap a l’estany. Addicionalment s’executarà una derivació de cabal de la sèquia existent, que complementi el cabal de la depuradora. Per l’altra, es millorarà el drenatge dels prat de dall i de les comportes per a fer una gestió més adaptativa dels hàbitats de l’estany, al mateix temps que s’instal·laran piezòmetres per a poder fer un control del nivell de l’aqüífer superficial i tenir més coneixement de la relació entre el mateix i l’estany.

Més de 44 MEUR en actuacions de restauració fluvial

En els últims 6 anys, que corresponen al període de la planificació hidrològica vigent, s’estan destinant 8,7 MEUR en mesures per actuacions de recuperació de la morfologia fluvial, les riberes i zones humides a les conques internes de Catalunya.

Pel que fa al tercer cicle de planificació (2022-2027), que està actualment en fase de resposta a les al·legacions rebudes, es preveu destinar més de 44 MEUR per a la restauració dels ecosistemes aquàtics.

Article: MónSOStenible
Font: ACAAR

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook

Imatges

Informació relacionada