Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dissabte, 26 d'agost del 2023

Catalunya disposarà d'un registre de finques amb iniciatives de conservació del patrimoni natural i de la biodiversitat

L'objectiu d'aquest registre que crearà el departament d'Acció Climàtica de la Generalitat, és reconèixer les iniciatives de conservació del patrimoni natural i de la biodiversitat desenvolupades per la societat civil, i agilitzar i millorar el seu accés a les subvencions, incentius, i ajuts que convoca el Departament per a fomentar-les. Es calcula que a Catalunya hi ha 796 iniciatives de custòdia gestionades per 74 entitats, segons el darrer inventari elaborat el 2021 per la Xarxa de Conservació de la Natura, l'entitat que agrupa les entitats de custòdia i conservació de la natura al territori català. Això suposa la gestió a través d'aquesta fórmula d'unes 40.000 hectàrees.
La implicació de la societat en la conservació de la natura a través d'estratègies i instruments promoguts per a la custòdia del territori per a implicar en aquest compromís persones propietàries de finques rurals i usuaris del territori ha tingut un creixement considerable els darrers anys

Les gairebé 800 iniciatives de custòdia del territori que hi ha actualment a Catalunya, a través de les quals una setentena d'entitats gestionen unes 40000 hectàrees, són susceptibles d'adherir-se al Registre, així com altres finques en què les iniciatives de conservació del patrimoni natural i la biodiversitat són impulsades pels seus titulars i sense la intervenció d'una entitat de custòdia del territori.

El Govern aprovarà properament la posada en marxa d'un registre de les finques amb iniciatives de conservació del patrimoni natural i de la biodiversitat

El conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, ha anunciat aquest dijous a Sant Feliu de Pallerols, la pròxima aprovació de la creació d'un registre de les finques quen acullen i/o porten a terme iniciatives de conservació. 
"Amb la creació del Registre de Finques amb Iniciatives de Conservació del Patrimoni Natural i la Biodiversitat, la Generalitat disposa d'una eina que, d'una banda, permet el reconeixement d'aquestes iniciatives desenvolupades per la societat civil i, d'una altra, facilita l'aplicació de mesures dirigides a fomentar-les, tals com subvencions, ajuts o beneficis fiscals", ha afirmat el conseller Mascort.

Mascort ha recordat que el Departament destina prop de 800.000 euros a la promoció i consolidació de la custòdia del territori a través de diversos ajuts i línies de subvencions, i la posada en marxa del Registre millorarà l'accés a totes aquestes ajudes.

El procediment d'inscripció en el Registre s'iniciarà a sol·licitud d'una de les persones o entitats signatàries d'un contracte de custòdia del territori o d'un conveni de gestió. En el cas de finques amb un pla de gestió, el procediment d'inscripció s'iniciarà a sol·licitud de la persona propietària de la finca.

El Registre inclourà la informació cadastral de la finca, la seva localització, el tipus d'iniciativa de conservació que s'hi duu a terme, i la temporalitat de les mesures proposades, entre altres, elements que permetran identificar amb més precisió l'estat de conservació present i futur de la biodiversitat a Catalunya.

La creació del Registre forma part dels compromisos de l'Estratègia del patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya 2030, i ha estat fruit d'un ampli procés de consulta pública.

Article: MónSOStenible
Font: ACAAR

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook