Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dissabte, 1 d'octubre del 2022

El Catàleg de fauna salvatge autòctona amenaçada de Catalunya apunta a gairebé 400 espècies

El projecte de decret del Catàleg aprovat pel Govern recull inicialment un total de 384 espècies que es troben en perill d'extinció, vulnerables o extintes com a reproductores a Catalunya. El Decret també preveu l'aprovació de plans de recuperació i conservació de les espècies incloses en el Catàleg.Les espècies i subespècies incloses es classifiquen en les categories "en perill d?extinció", "vulnerables" o "extintes com a reproductores a Catalunya", segons el seu estat de conservació i grau d'amenaça. El Decret estableix la naturalesa, el contingut i l'estructura del Catàleg i el procediment de modificació de la relació d'espècies catalogades mitjançant la catalogació, la descatalogació o el canvi de categoria d?una espècie o subespècie quan hi hagi informació científica o tècnica que així ho aconselli. El Catàleg recull inicialment 384 espècies de fauna salvatge autòctona amenaçada, més que el nombre d'espècies que recollia el primer decret de Catàleg que es va proposar el 2020. La proposta de catàleg actual també amplia les categories a tres incloent-hi una tercera categoria d'espècies extintes com a reproductores a Catalunya.
El Govern va aprovar, el dimarts 20 de setembre, un nou Projecte de decret del Catàleg de fauna salvatge autòctona amenaçada i d’altres aspectes relatius a la fauna salvatge autòctona protegida. Aquest decret inclou aquelles espècies i subespècies de la fauna salvatge autòctona protegida que es troben amenaçades i a les quals cal atribuir un grau de protecció superior.

A través del Decret, també es determina la necessitat d’aprovar plans de recuperació i plans de conservació per a les espècies incloses en el Catàleg i es fixa el seu contingut i el procediment per a la seva aprovació. Finalment, el Decret regula el procediment administratiu per a la reintroducció de les espècies extintes incloses en el Catàleg, les reintroduccions locals i el reforçament poblacional.

Per a la determinació de les espècies que s’inclouen en el Catàleg, s’han considerat els diferents atles de fauna amenaçada, les llistes vermelles estatals i els informes d’institucions, entitats científiques i especialistes en la matèria que han permès conèixer també les espècies de fauna autòctona que actualment requereixen mesures urgents de conservació.ovat aquest dimarts el Projecte de decret del Catàleg de fauna salvatge autòctona amenaçada i d’altres aspectes relatius a la fauna salvatge autòctona protegida. Aquest decret inclou aquelles espècies i subespècies de la fauna salvatge autòctona protegida que es troben amenaçades i a les quals cal atribuir un grau de protecció superior.

Aquesta és la segona vegada que el Govern proposa un projecte de Decret per catalogar la fauna salvatge autòctona amenaçada de Catalunya

L'agost del 2020, la Generalitat proposava catalogar 263 espècies d'animals autòctons com amenaçats amb diferents graus de perill d'extinció. Aquell projecte de decret determinava 85 espècies  “en perill”, amb un elevat risc d’extinció, i 178 “vulnerables”


Article: MónSOStenible
Font: ACAAR

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook

Imatges

Enllaços

Decret 2020

Informació relacionada