Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Diumenge, 3 de març del 2024

Anar a Barcelona en transport públic costa un 20% més de temps que en vehicle privat

Un estudi publicat aquests dies pel RACC avalua l'ús dels diferents modes de transport interurbans per entrar a Barcelona, destaca que les persones de l'entorn metropolità assumeixen que per entrar a Barcelona triguen un 20% més en transport públic que si ho fessin en vehicle privat. L'accés a Barcelona en tren des del Llobregat i des del Maresme està al límit de capacitat en hora punta, amb una ocupació del 90%.
L'ocupació mitjana de Rodalies i FGC amb destí Barcelona és del 80% de 7:30 a 9:30 hores. El Bus Exprés, la xarxa d'autobusos d'altes prestacions que inclou les línies interurbanes amb més demanda de cada demarcació, circula de mitjana al 77% de la seva capacitat en hora pic del matí. Les persones usuàries del transport públic interurbà demanen parades pròximes al domicili per poder accedir-hi a peu i major freqüència de serveis. Entre les usuàries de l?entorn metropolità que disposen de vehicle propi, el principal motiu per escollir el transport públic interurbà és evitar les congestions que es formen a les entrades de la ciutat a les hores punta. No disposar d'aparcament en destí és un altra de les causes per accedir a Barcelona en transport públic.En trajectes de més d'una hora amb origen a les tres primeres corones, la majoria de persones que fan servir el transport públic no tenen alternativa en vehicle privat.

L'objectiu de l'estudi ha estat avaluar l'ús dels diferents modes de transport interurbans per entrar a Barcelona per entendre la competitivitat i el nivell de servei de cada un d'ells a primeres hores del matí en dies feiners i la perspectiva dels usuaris que en fa ús per arribar a Barcelona sense utilitzar el vehicle privat. Per realitzar l'informe, el Club ha analitzat la xarxa amb destinació Barcelona de Rodalies de Catalunya (Renfe), Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) i Bus Exprés (la xarxa d'autobusos d'altes prestacions, que inclou les línies interurbanes amb més demanda de cada demarcació). En total, s'han estudiat 42 de les 50 línies en les hores de més activitat del dia, entre les 7:30h i les 9:30h del matí

A més de l'anàlisi de l'oferta del transport públic, l'informe ha realitzat 1.100 enquestes a usuaris d'aquests serveis per conèixer la seva experiència i propostes de millora.

Entre les principals conclusions de l’estudi destaca que l’usuari de l’entorn metropolità assumeix que per entrar a Barcelona triga un 20% més en transport públic que si ho fes en vehicle privat. A més d’invertir més temps en el seu trajecte, cal tenir present que també experimenta un desplaçament incòmode per la saturació de corredors com els ferroviaris del Delta del Llobregat i del Maresme, que estan al límit de la seva capacitat en hora punta.

Altres conclusions importants de l’estudi són:

  • L’accés a Barcelona en tren des del Llobregat i des del Maresme està al límit de capacitat en hora punta, amb un 90% d’ocupació. L’ocupació mitjana de Rodalies i FGC amb destí Barcelona és del 80% de 7:30 a 9:30 hores.
  • El Bus Exprés, la xarxa d’autobusos d’altes prestacions que inclou les línies interurbanes amb més demanda de cada demarcació, circula de mitjana al 77% de la seva capacitat en hora pic del matí.
  • Els usuaris del transport públic interurbà demanen parades pròximes al domicili per poder accedir-hi a peu i major freqüència de serveis.
  • Entre els usuaris de l’entorn metropolità que disposen de vehicle propi, el principal motiu per escollir el transport públic interurbà és evitar les congestions que es formen a les entrades de la ciutat a les hores punta. No disposar d’aparcament en destí és un altra de les causes per accedir a Barcelona en transport públic.
  • En trajectes de més d’una hora amb origen a les tres primeres corones, la majoria d’usuaris que fan servir el transport públic no tenen alternativa en vehicle privat.
Les principals demandes de millora de l’usuari del transport públic interurbà són tenir a prop les parades i estacions per poder accedir-hi a peu i una major freqüència dels serveis.

Recomanacions
L’informe inclou també un seguit recomanacions a les administracions per millorar el transport públic en l’accés a la ciutat. Les recomanacions es divideixen en quatre punts principals:

  • Millorar la competitivitat dels serveis, incloent garantir les freqüències i la capacitat de Rodalies, i reforçar la freqüència dels serveis Exprés.cat.
  • Acompanyar l’usuari amb informació en tot el trajecte de porta a porta.
  • Incentivar l’ús del transport públic interurbà, completant la integració tarifària de tota Catalunya (T-Mobilitat).
  • Adaptar la infraestructura viària i de connexió amb el transport públic, amb accions com la millora de la mobilitat de casa a l’estació, l’extensió dels Park&Ride, la promoció del carril BUS/VAO de baix cost en els corredors del Baix Llobregat i del Delta Llobregat, o la reorganització de les parades de bus interurbà a Barcelona.
  • Promoure el canvi cultural en la mobilitat per motiu de treball.
Article: MónSOStenible
Font: RACC

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook

Imatges

Documents

PDF - Resum de l'Estudi publicat pel RACC

Informació relacionada