Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dimecres, 16 de març del 2022

Avís preventiu de contaminació per partícules a la conurbació de Barcelona, Pirineu Oriental, Pirineu Occidental i Prepirineu per la intrusió de pols africana

La borrasca Celia ha propiciat l'arribada de la pols del Sàhara fins a Europa i l'Atlàntic tropical. Les partícules poden afectar la qualitat de l'aire, degradar la visió i causar problemes respiratoris.Els nivells de PM10 són moderats en diferents estacions de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica. L'avís preventiu és la fase prèvia a la possibilitat d'episodi ambiental, sense que s'hagi de produir necessàriament. L'objectiu d'aquesta actuació és reduir les emissions de contaminants per evitar un episodi ambiental.
El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha activat un avís preventiu per contaminació atmosfèrica per nivells moderats de partícules als 40 municipis de la conurbació de Barcelona que formen part de la Zona de Protecció Especial (ZPE) de l’Ambient Atmosfèric, i a les zones de qualitat de l’aire del Pirineu Oriental, Pirineu Occidental i Prepirineu. L’augment de partícules s’ha accelerat en les últimes hores degut a l’arribada una massa d’aire africana amb un elevat contingut de pols en suspensió.

L’avís preventiu és la fase prèvia a la possibilitat d’episodi ambiental, sense que s’hagi de produir necessàriament. L’objectiu d’aquesta actuació és reduir les emissions de contaminants per evitar un episodi ambiental. L’avís preventiu comporta:
 • Indicar en els panels lluminosos dels principals eixos viaris que el nivell de contaminació és elevat;
 • Informar la ciutadania perquè prioritzi l’ús del transport públic envers el vehicle privat;
 • Notificar a les activitats industrials i obres públiques i de generació elèctrica que activin els protocols de treball previstos en aquests casos;
 • Recomanar als municipis que aturin o redueixin les activitats o obres amb materials pulverulents.
La borrasca Celia està provocant un episodi de vent, pluja i fins i tot nevades a cotes altes de l'interior peninsular. També ha derivat en un important onatge al vessant mediterrani ia l'arxipèlag canari però, el fenomen més cridaner és la invasió d'aire saharià carregat de pols en suspensió que progressa per la península. Aquest matí la peninsula ibèrica ha arribat a ser el  territori “més contaminat” del món per les partícules saharianes, que procedeixen de la natura però no deixen de ser perjudicials per a la salut.

Efectes de la calima

Les partícules de la pols en suspensió afecten considerablement la qualitat de l'aire, en dificulten la visió, creen irritació ocular i poden causar problemes respiratoris. Tot i això, la calima també té efectes positius. Entre d'altres, redueix la possibilitat que es produeixin tempestes tropicals i és un fertilitzant natural per a l'oceà i els terres. A més, reflecteixen la llum solar refredant així l'atmosfera i disminuint l'escalfament de la superfície de l'oceà

Nivells moderats

L'avís preventiu de contaminació de partícules s'activa perquè la mitjana diària dels nivells de partícules de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) durant ahir dimarts va superar el valor de 50 μg/m³ en més de dues estacions de mesurament de la Zona de Protecció Especial i en punts de mesurament de les zones de qualitat de l’aire del Pirineu Occidental i Prepirineu. A més, la previsió a 24 hores indica que els nivells es mantindran elevats i es podria tornar a superar aquest límit durant el dia d’avui en aquestes zones, donat que es preveu que la situació d’intrusió de pols d’origen africà continuï.

La Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, farà un seguiment exhaustiu dels nivells i valorarà demà si cal activar un episodi de contaminació per partícules, o bé desactivar l’avís preventiu.

Algunes recomanacions

La Generalitat recomana a la ciutadania:
 • Realitzar els trajectes a peu o amb bicicleta escollint carrers poc freqüentats pel trànsit.
 • Utilitzar el transport públic en la mesura del possible.
 • Reduir els desplaçaments amb vehicle privat (si és possible, treballar a distància, variar l’horari de feina a canvi de viatjar amb transport públic, treballar en un altre lloc de l'empresa, més a prop de casa…).
 • Utilitzar el cotxe compartit.
 • Realitzar una conducció eficient (arrencada suau, reduir la velocitat, utilitzar el fre motor, evitar accelerades i frenades brusques, etc.).
 • En el cas de disposar de diferents vehicles, utilitzar el que tingui les emissions més baixes.
 • Regular la climatització de les llars, baixant la temperatura del termòstat.
 • Assegurar-se del bon funcionament de les calefaccions de combustibles fòssils, com llenya o biomassa, evitant-ne purgues i arrencades. Garantir el bon funcionament dels filtres i captadors de cendres.
Es poden consultar els nivells de la qualitat de l’aire a temps real a través de l’aplicació gratuïta per a telèfons mòbils AireCat, a l’App Store i a Google Play Store, o a l’entorn web d’informació de les dades de qualitat de l’aire

Al Canal Salut de l’Agència de Salut Pública de Catalunya s’hi detallen les principals mesures i recomanacions que cal adoptar per reduir l’exposició a la contaminació i els riscos per a la salut derivats de la contaminació de l’aire. S’hi poden trobar, a banda de recomanacions de caire general, les mesures de precaució addicionals a adoptar davant de situacions amb nivells elevats de contaminació dirigides als col·lectius més vulnerables i també a la població en general.

Article: MónSOStenible
Font: ACAAR- Meteo

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook