Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Diumenge, 3 d'abril del 2022

Ja hi ha una setantena d'ossos als Pirineus

Durant el 2021, s'ha comptabilitzat una població de 70 exemplars d'os als Pirineus. Aquesta xifra correspon al nombre mínim d'ossos detectats en un any determinat i es revisa anualment. Així mateix, gràcies a les dades obtingudes l'any 2021, es constata que el nombre d'ossos d'anys anteriors han crescut: l'any 2018 es van fixar en 52, el 2019 en 59 i el 2020 en 68 exemplars. Pel que fa al sexe de la població identificada i comptabilitzada el 2021, hi ha 34 femelles i 32 mascles. Dels 70 exemplars, 36 són adults i 19 són subadults; dels 15 cadells, hi ha 6 femelles, 5 mascles i 4 de sexe no identificat. L?àrea geogràfica de presència de l?os bru als Pirineus comprèn una superfície de 6.500 km2.
La població d'ossos als Pirineus arriba als 70 exemplars. A Catalunya i l'Aran el nombre d’ossos detectats el 2021 va ser de 38, entre els quals 9 cadells

El Grup de Seguiment Transfronterer de l’Os Bru als Pirineus (GSTOP) ha fet el balanç anual de la població d’os bru de 2021 i de les actuacions de seguiment i conservació dutes a terme durant el passat exercici. El Grup de Seguiment està format per representants del Departament d’Acció Climatica, Alimentació i Agenda Rural, el Cos d’Agents Rurals, el Conselh Generau d’Aran, els governs d’Andorra i França, Aragó, Navarra.

Segona xifra rècord de naixements


A abanda de les xifres referides més amunt, en el 2021 s’han registrat en total 15 naixements de noves cries de vuit femelles diferents. Es tracta de la segona xifra més alta registrada, després de 2020. Les femelles que s’han reproduït són Caramelles (amb 2 cadells), Caramellita (3), Sorita (3) Beret (1), Bulle (1), Reglisse (1), New18-04 (2) i New18-06 (2). Les últimes cinc femelles s’han reproduït per primera vegada. I cinc mascles han tingut cadells, entre els quals el mascle Goiat, alliberat l’any 2016.

Entre el 1996 i el 2021 han nascut un total de 114 cries de 62 ventrades. Pel que fa a exemplars que es donen per morts o desapareguts durant el 2021, la xifra és de nou. En aquest recompte de baixes es comptabilitzen els exemplars dels quals es té evidència de la mort o bé no es té cap indici des de fa dos anys.

Pel que fa al seguiment de l’espècie a Catalunya i a la Vall d’Aran, durant el 2021 s’han recollit 1.194 indicis d’os. Les dades més importants són les mostres de pèls (462), el fotoparament (375) i els excrements recollits (124). També s’han produït 47 observacions. En tot el Pirineu s’han detectat un total 2.979 indicis o rastres. 

Sguiment a Catalunya i l’Aran


A més, se n’han analitzat als laboratoris de la Universitat Autònoma de Barcelona i al laboratori francès Antagène més de 525 mostres per a la identificació genètica.

A Catalunya, s’han detectat 38 exemplars d’os bru a la Vall d’Aran, el Pallars Sobirà i l’Alta Ribagorça. Es va detectar la femella Caramelles amb dos cries de l’any i la femella Caramellita amb tres cries de l’any. Precisament aquesta ossa, dels tres cadells que tenia només n’ha sobreviscut un, que és fill del mascle Goiat, que aquest 2021 no s’ha localitzat a Catalunya. També es té constància de les femelles Bulle i Beret amb una cria de l’any i s’ha detectat fotogràficament una femella amb dos cadells, no identificada genèticament. A més, es confirma la presència dels mascles Pelut i Sardo a l’Alta Ribagorça.

Així, el recompte final de la part catalana i aranesa és de 23 adults, 6 subadults i 9 cadells de l’any, amb 17 mascles i 19 femelles i 2 cadells de sexe que encara no s’ha pogut determinat. 

LoupO, un projecte transfronterer centrat en les poblacions d’os i llop

L'objectiu principal del projecte LoupO consisteix a desenvolupar un pla transfronterer integrat i estandarditzat per la monitorització i seguiment de les poblacions d'os i llop dels Pirineus i crear una base de dades comuna entre països.

Aquest projecte, que té una durada de 31 mesos, finalitzarà aquest mes de maig i permet realitzar estimacions poblacionals per tal d'optimitzar recursos i adaptar-se a les creixents poblacions d'ambdós carnívors. També busca com afavorir l'aparició de mesures per millorar la convivència del llop i l'os en un territori marcat per l'activitat humana.

El projecte LoupO, amb un pressupost total de 1.250.109 €, està cofinançat en un 65% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a través del Programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra.Article: MónSOStenible
Font: ACAAR

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook