Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dilluns, 28 de març del 2022

La constitució de la Taula de la Qualitat de l'Aire es tanca amb una declaració en defensa del dret a la salut i a una transició justa

La Taula de Qualitat de l'Aire de Catalunya es crea per fer efectius i regular els compromisos de l'Acord per a la Qualitat de l'Aire de Catalunya que les parts van acordar en diversos àmbits d'acció. Com espai de governança i debat, la Taula inclou tots els agents que s'han adherit a l'acord i d'altres que es consideri convenient, sense eliminar la resta de Taules existents que aborden singularitats concretes del territori. La Taula ha de facilitar l'adopció i la coordinació de les accions que s'han d'aplicar per millorar progressivament la qualitat de l'aire, com possibles mecanismes de fiscalitat ambiental, instruments i plataformes d'informació i comunicació compartides, o l'aplicabilitat de mesures conjuntes. La creació d'aquesta Taula es va acordar fa una setmana, a través de l'Acord per a la millora de la qualitat de l?aire a Catalunya, subscrit per la Generalitat, l'AMB, alcaldes i alcaldesses de municipis de més de 20.000 habitants, les diputacions, entitats municipalistes, gestors d'infraestructures, i els principals agents socials i econòmics del país. Un pacte d'abast nacional, impulsat pel Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, que pretén fomentar la reducció de la contaminació atmosfèrica dels nuclis urbans més grans de tot el país.Per això per aquesta cimera s'ha impulsat la implicació de tots els municipis de més de 20000 habitants de Catalunya en la creació de Zones de Baixes Emissions abans del 2025. L'acord ha de conformar el full de ruta per reduir la contaminació atmosfèrica al país i s'incorporarà com a principi rector del nou Pla de Millora de Qualitat de l'Aire de Catalunya. La consellera d?Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà i Roura, ha presidit aquesta primera reunió, que ha finalitzat amb la "Declaració en defensa del dret a la salut i a una transició justa", consensuada per tots els assistents.
Declaració en defensa del dret a la salut i a una transició justa

Primer.- Millorar la qualitat de l’aire constitueix un pilar fonamental en l’agenda de totes les administracions públiques, comptant amb la implicació dels agents econòmics i socials. Cal reconèixer i -sobretot- garantir, el dret a l’aire net, tant per protegir la salut de les persones com el medi ambient. Per això reiterem la nostra voluntat de situar els llindars establerts per les Directrius de l’OMS el setembre del 2021 com l’objectiu desitjable més enllà dels límits establerts per la Unió Europea.

Segon.- La voluntat dels Governs Locals, manifestada a través de diferents fòrums i declaracions, com per exemple l’Acord per la Qualitat de l’Aire que vam fer públic el passat 18 de març, és treballar per millorar la qualitat de l’aire del la seva ciutadania amb totes les eines al seu abast, i per tant, rebutgem qualsevol ingerència que suposi retallar la nostra voluntat política de protegir la salut de les persones.

Tercer.- El conjunt de les administracions i la resta dels agents econòmics I socials seguim treballant per a fer possible un dret a la mobilitat sostenible, segura i saludable, això passa per una millora de la xarxa del transport públic en el seu conjunt i també per un seguit de mesures que facilitin un canvi modal de la mobilitat.

Quart.- Les Zones de Baixes Emissions, enteses com una eina per a la millora de la Qualitat de l’Aire han estat avalada per la seva aplicació en més de dues-centes ciutats d’Europa, i el TJUE en el procediment obert actualment l’entén com una bona eina, per això ens comprometem a seguir aplicant aquest model, amb totes les garanties jurídiques.

Cinquè.- A totes aquestes sinergies cal sumar la necessitat de garantir mecanismes perquè la transició cap a economies i societats ambientalment sostenibles sigui justa, inclusiva i equitativa, sense deixar a ningú enrere.

Per això, és necessari seguir actuant decididament per la millora de la qualitat de l’aire que respirem a Catalunya.

L'Acord per a la Qualitat de l'Aire es va fer públic públic en el marc de la tercera Cimera de la Qualitat de l'Aire i amplia les mesures que estableix la llei estatal de canvi climàtic que obliga a tenir ZBE als municipis de més de 50000 abans del mes de juliol del 2023.

Amb aquest acord, Catalunya amplia l'obligatorietat de tenir ZBE als municipis de més de 20000 habitants que les hauran d'implantar abans de finalitzar l'any 2025. Tanmateix, hi ha la voluntat de promoure la velocitat màxima de 30 Km/h en les zones urbanes, una mesura que van implantant mica en mica cada vegada més municipis


Reduir un 15% les emissions

Els signants de l'acord s’han compromès a reduir, com a mínim, un 15% les emissions d’òxids de nitrogen (NOx) i partícules en suspensió (PM) generades l’any 2025, prenent com a referència l’any 2019. Per fer-ho, duran a terme les accions estructurals necessàries per accelerar la millora de la qualitat de l’aire i tendir, progressivament, a assolir els nivells que recomana l’OMS. A més, donaran continuïtat a les estratègies coordinades d’informació, sensibilització i educació ambiental per implicar la ciutadania i la indústria per tal que esdevingui un agent actiu i compromès en la modificació dels hàbits que tenen incidència en la qualitat de l’aire i en la seva salut, donaran suport a la recerca per al coneixement de les causes i el comportament de la contaminació atmosfèrica a Catalunya, així com el seu impacte sobre la salut, i adequaran les planificacions i normatives a l’acord.

Creació de la Taula de Qualitat de l’Aire de Catalunya

El campus Barcelona de l’Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (INEFC) acull aquesta tarda la sessió constitutiva de la Taula de la qualitat de l’aire de Catalunya., que es crea per fer efectius i regular els compromisos de l'Acord per a la Qualitat de l'Aire de Catalunya que les parts van acordar en diversos àmbits d’acció.. Com espai de governança i debat, la Taula inclou tots els agents que s’han adherit a l’acord i d’altres que es consideri convenient, sense eliminar la resta de Taules existents que aborden singularitats concretes del territori.

La Taula de Qualitat de l’Aire de Catalunya facilitarà l’adopció i la coordinació de les accions que s’han d’aplicar per millorar progressivament la qualitat de l’aire, com possibles mecanismes de fiscalitat ambiental, instruments i plataformes d’informació i comunicació compartides, o l’aplicabilitat de mesures conjuntes.

Una nova arribada de pols africana fa activar l'avís preventiu per partícules a tot Catalunya

Justament l'endemà de la constitució de la Taula de Qualitat de l'Aire de Catalunya, aquest dimarts 29 de març s'ha activat per segona vegada aquest mes l'avís preventiu per partícules a tot Catalunya per una nova arribada de pols africana. Amb tot, els nivells de PM10 són moderats. L’avís preventiu, que s'ha desactivat el 31 de març, és la fase prèvia a la possibilitat d’episodi ambiental, sense que s’hagi de produir necessàriament. L’objectiu d’aquesta actuació és reduir les emissions de contaminants per evitar un episodi ambiental. El darrer avís preventiu per partícules a causa de l'intrusió de pols africana va estar activat entre el 16 i el 19 de març.
Article: MónSOStenible

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook

Imatges

El Govern, alcaldes i alcaldesses de municipis de més de 20.000 habitants, les diputacions, entitats municipalistes, gestors d'infraestructures i els principals agents socials i econòmics de Catalunya van subscriure el divendres 18 de març l'Acord per a la millora de la qualitat de l'aire a Catalunya. Impulsat pel Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i presentat al Palau de Pedralbes de Barcelona, l''acord recull el testimoni de les dues cimeres anteriors celebrades els anys 2017 i 2019, i amplia l'àmbit territorial a tot Catalunya. El document conformarà el full de ruta per a la millora de la qualitat de l'aire al país, incorporant-se com a principi rector del nou Pla de millora de la qualitat de l'aire de Catalunya. El Govern, alcaldes i alcaldesses de municipis de més de 20.000 habitants, les diputacions, entitats municipalistes, gestors d'infraestructures i els principals agents socials i econòmics de Catalunya van subscriure el divendres 18 de març l'Acord per a la millora de la qualitat de l'aire a Catalunya. Impulsat pel Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i presentat al Palau de Pedralbes de Barcelona, l''acord recull el testimoni de les dues cimeres anteriors celebrades els anys 2017 i 2019, i amplia l'àmbit territorial a tot Catalunya. El document conformarà el full de ruta per a la millora de la qualitat de l'aire al país, incorporant-se com a principi rector del nou Pla de millora de la qualitat de l'aire de Catalunya. En aquesta primera trobada de la Taula per la Qualitat de l'Aire de Catalunya, la consellera Jordà ha destacat que En aquesta primera trobada de la Taula per la Qualitat de l'Aire de Catalunya, la consellera Jordà ha destacat que "quan parlem de qualitat de l'aire, parlem de fer les nostres viles i ciutats més habitables, però sobretot parlem de dret a la salut". La titular d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha posat en valor "el model global de les Zones de Baixes Emissions, com una eina per a la millora de la qualitat de l'aire" i ha refermat la necessitat de seguir "impulsant aquest model, incorporant totes les garanties jurídiques que faci falta". En aquest sentit, Jordà ha reiterat que cal "no deixar ningú enrere, en una transició que ha de ser necessàriament justa, inclusiva i equitativa"

Enllaços

L'Acord per la Qualitat de l'Aire de Catalunya contempla l'impuls de Zones de Baixes Emissions als municipis de més de 20000 habitants Episodi ambiental de contaminació atmosfèrica