Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dimecres, 4 de gener del 2023

Per pal·liar la sequera, s'aportarà aigua regenerada al tram final del riu Llobregat per augmentar-ne el cabal i haver de desembassar menys els pantans

El Govern comença les proves per aportar aigua regenerada al tram final del riu Llobregat per a disposar de més recurs. L'ACA, en coordinació amb el Departament de Salut i l'AMB, ha iniciat les proves per a incrementar el cabal del riu amb aigua regenerada i disposar així de més recurs que, posteriorment, haurà de ser potabilitzat a la planta de Sant Joan Despí, la qual cosa contribueix a desembassar menys aigua dels pantans. L'aportació està sent de 400 l/s, el que suposa una part d'aigua regenerada per quatre parts de l'aigua que porta el riu de manera natural. Aquestes proves permeten preparar un funcionament futur en màxima producció si s'entrés en l'escenari d'excepcionalitat.
El Govern de la Generalitat ha informat aquest dimarts 3 de gener sobre l'inici de les proves per aportar aigua regenerada en el tram final del riu Llobregat amb l'objectiu d'incrementar el cabal d'aigua i disposar així de més recurs que, posteriorment, haurà de ser potabilitzat a la planta de Sant Joan Despí. Aquesta mesura s'està fent de manera coordinada entre l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), el Departament de Salut i l'AMB, aportant aigua de manera gradual i esglaonada, amb un seguiment analític, per així avaluar la seva efectivitat. L'aprofitament de l'aigua regenerada és una de les línies d'acció estratègiques per incrementar la disponibilitat i reservar i reduir els desembassaments amb l'objectiu d'allargar les reserves d'aigua el màxim possible

L'aportació està sent de 400 litres per segon (el que suposa una part d'aigua regenerada per quatre parts de l'aigua que porta el riu de manera natural), tenint en compte que es va començar amb 200 litres per segon. Gradualment s'anirà incrementant el cabal d'aigua regenerada, fins arribar a un màxim de 800 litres per segon.

Aquesta mesura, que va acompanyada d'un intens seguiment analític, permet preparar el sistema per un funcionament futur en màxima producció, en cas que s'arribés a una situació d'excepcionalitat, és a dir, si els embassaments del sistema Ter Llobregat se situessin al voltant del 24%, amb 140 hm3 emmagatzemats (avui, estan al 32% amb 196 hm3).

Més de 60 hm3 d'aigua regenerada durant el 2022

Les Estacions de Regeneració d'Aigua (ERA) públiques que hi ha a Catalunya han aportat, durant el 2022, més de 60 hm3 d'aigua regenerada, destinada a usos com els ambientals, els industrials, lúdics i municipals, així com per al reg agrícola, 10 hm3 que durant el 2022. Del total d'aigua regenerada aquest any, 40 hm3 s'han destinat a l'aportació d'aigua regenerada per a garantir el cabal ambiental del riu Llobregat en el seu tram final.

A més de l'aigua regenerada, durant el 2022, les dues dessalinitzadores (Llobregat i Tordera) han aportat al sistema més de 57 hm3 d'aigua. Això ha permès que el ritme del descens de reserves hagi estat més lent. Sense l'aportació de les dessalinitzadores, hauríem entrat en l'escenari d'alerta 6 mesos abans, i avui els embassaments sense aquestes plantes tindrien 9 punts menys (estarien al 25% de la seva capacitat, ja en un escenari proper a l'excepcionalitat).

L'aportació de les dessalinitzadores i de les Estacions de Regeneració d'Aigua durant el 2022 ha estat de 120 hm3, una quantitat superior a la capacitat de l'embassament de la Baells.

Article: MónSOStenible
Font: ACAAR

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook