Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dijous, 5 de gener del 2023

L'impost dels creuers preveu recaptar gairebé 10 milions d'euros aquest 2023, en el primer any de la seva aplicació

El Govern planteja que l'impost als creuers es desplegui de manera progressiva fins al 2026. Així ho detalla l'avantprojecte de llei del nou tribut, que aquest dimarts ha sortit a informació pública. L'impost preveu gravar les emissions d'òxids de nitrogen i de partícules dels grans vaixells ?en concret, els que tenen un arqueig brut superior a les 5.000 tones? que estiguin a ports catalans, ja sigui durant el temps de maniobra, atracament o fondeig. El Departament d'Economia preveu que recapti 9,7 milions d'euros el 2023, el primer any d'aplicació, xifra que augmentaria fins als 34 milions d'euros el 2026. Està previst que el text arribi al Parlament en aquests primers mesos de l'any.
L'impost es basa en el principi "qui més contamina, més paga", segons va avançar la consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà. En aquest sentit, l'avantprojecte de llei detalla que la base imposable del tribut està constituïda per la quantitat d'òxids de nitrogen o de partícules emeses pels vaixells. El text fixa un tipus inicial d'1 euro/kg d'òxids de nitrogen i de partícules pel 2023. Aquesta quantitat s'incrementa pel 2024 fins a 1,5 euros; 2,5 euros el 2025; i 3,5 euros el 2026.

El nou tribut contempla bonificacions del 10% de la quota pels vaixells que disposin d'un sistema de connexió elèctrica a moll, facin escala en un port que disposi d'aquesta connexió i no puguin connectar-s'hi per manca de disponibilitat. També s'inclouen descomptes el 5% de la quota pels creuers que disposin de certificats acreditables de millora energèticaAixí mateix, la norma preveu exempcions pels vaixells que prestin serveis públics, els que es vegin obligats a atracar o fondejar per perill o força major i els que facin activitats d'ajuda humanitària. 

El Departament d'Economia preveu que recapti 9,7 milions d'euros el 2023, el primer any d'aplicació, xifra que augmentaria fins als 34 milions d'euros el 2026, segons ha avançat 'La Vanguardia' i ha confirmat l'ACN. Està previst que el text arribi al Parlament en aquests primers mesos de l'any
Article: MónSOStenible

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook