Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Diumenge, 16 de juliol del 2023

Jornada de mobilitzacions simultànies a Catalunya i Espanya sota el lema Renovables SI Pero NO així

Mig centenar de plataformes i entitats de diferents punts del territori van protagonitzar mobilitzacions simultanies en 14 localitats de Catalunya i Espanya, el dissabte 15 de juliol. Les entitats han comptat amb el suport de grans xarxes a nivell estatal de plataformes que proposen una transició energètica més sostenible: MacrorenovablesNO i Aliente (Alianza Energía y Territorio), Plataforma 13M "Aragón por la racionalidad energética", Xarxa Catalana per una Transició Energética Justa, No a la MAT Catalunya i Federació d?Ecologistes de Catalunya, entre d'altres. Les plataformes mobilitzades denuncien que el model actual de transició energètica que impulsen les multinacionals energètiques no és ni sostenible ni eficient i que provocarà la destrucció de milers d'hectàrees de boscos i conreus.
Les protestes denuncien l'actual model de transició energètica, basat en grans instal·lacions d'energies renovables em mans de multinacionals energètiques, causarà destruccions massives en els espais naturals i rurals, que formen part del patrimoni comú del conjunt de la ciutadania. La majoria de les plataformes procedeixen de territoris que es veuen amenaçats per destruccions com ara:

- Grans centrals industrials de producció d'energia eòlica coronant les muntanyes i causant la destrucció de grans superfícies de bosc i espais naturals, fins ara ben conservats (fins i tot envaint espais naturals protegits de la Xarxa Natura 2000 o altres) i provocant la mort de nombroses espècies en perill d'extinció.

- Grans centrals industrials fotovoltaiques que destruirà grans extensions de vegetació captadora de CO2 envaint molts milers d'hectàrees de conreus (fruiters, cereals, horta, ...) quan ens trobem en un context de crisi climàtica que causarà crisis de fam arreu del planeta

- Milers i milers de línies d'alta tensió que teixiran una densa xarxa cobrint tot el territori, instal·lant torres elèctriques de 80-60 m d'alçada i tallant la vegetació que creix sota el cablejat, en una amplada mitjana de 30m al llarg de tots els traçats

- Centrals hidroelèctriques de bombament reversible, que en alguns casos suposaran la destrucció d'importants trams de conques fluvials o de barrancs naturals, eliminant zones d'alta concentració de biodiversitat, expulsant gent de les seves cases ocupades durant generacions i minvant les poblacions de nombroses espècies protegides o en perill d'extinció

Totes les plataformes mobilitzades durant aquesta jornada, així com els centenars de plataformes que les recolzen, demanen als governs autonòmics, de Madrid i Brussel·les que aturin les autoritzacions a les grans centrals de renovables, reflexionin, planifiquen i legislin un nou model d'implantació de les renovables.

Demanen la implantació d'un nou model de transició energètica que sigui realment sostenible, eficient i positiva per al conjunt de la societat:

? Que democratitzi l'energia impulsant les instal·lacions d'autoconsum individual i col·lectiu, tant a les llars com a les empreses, potenciant les comunitats energètiques

? Que prioritzi la implantació de centrals de renovables sobre espais degradats (pedreres abandonades, abocadors, etc.)

? Que aprofiti totes les superfícies urbanes o alterades per l'home (teulades, pàrquings, vies de comunicació, polígons industrials, hivernacles, ...)

? Que planifiqui la producció d'energia de proximitat evitant els impactes i les pèrdues energètiques de les línies d'alta tensió

? Que redueixi el consum energètic millorant l'eficiència en el transport, així com en les instal·lacions industrials i domèstiques

? Que impulsi un decreixement ben planificat prioritzant el benestar de les persones, especialment les més vulnerables

? Que prohibeixi la destrucció de boscos i espais naturals

? Que impedeixi la destrucció dels sòls agraris i protegeixi el sector primari, capacitant-lo per proveir d'aliments de proximitat i garantint uns preus raonables que cobreixin els costos de producció

? Que no fomenti la despoblació de les àrees rurals, garantint els serveis mínims imprescindibles i el dret a la salut de les persones que hi viuen

? Que no destrueixi l'avifauna ni les espècies terrestres o marines, garantint la preservació dels ecosistemes naturals i els valors del paisatge, que constitueixen un patrimoni comú irrenunciable

? Que desenvolupi plans territorials de transició energètica que posi l'energia al servei dels ciutadans, basant-la en empreses locals que reactivin l'economia i generin llocs de treball

? Que articuli mecanismes de participació ciutadana, a través de les plataformes i entitats, amb capacitat de decisió sobre els projectes que afectin cada territori

? Que desenvolupi plans territorials de transició energètica que posi l' energia al servei de les persones, articulant mecanismes de participació ciutadana, amb capacitat de decisió sobre els projectes que afecten a cada territori,

Article: MónSOStenible

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook