Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Divendres, 30 de setembre del 2022

Pla d'Eficiència Energètica i Estalvi de metro i bus

El Pla d'Eficiència Energètica i Estalvi de TMB compta amb diferents projectes a la xarxa de transport públic operada per TMB que permetran reduir el consum elèctric en 68 GWh/any Es tracta de projectes innovadors, tant a la xarxa de metro com la de bus, que ja estan en marxa o que es començaran a executar amb un estalvi econòmic estimat de 20 milions d'euros l'any en consum i 7 milions d'euros en terme fixe de potència
Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) està impulsant projectes d'eficiència energètica que permetran a la companyia reduir el consum elèctric en 68 GWh, evitar 122.000 tones d'emissions de CO2 a l'any, un estalvi econòmic estimat de 20 milions d'euros l'any en consum i 7 milions d'euros en terme fixe de potència, en un context en que l'increment de costos de la despesa energètica ha esdevingut una sobrecàrrega important per als operadors de transport públic.

Els projectes formen part del Pla d'Eficiència Energètica i Estalvi de TMB que contempla diferents actuacions innovadores a la xarxa de metro i bus, alguns d'ells ja estan en marxa i altres s'executaran durant els propers anys. Aquestes polítiques d'eficiència energètica formen part dels objectius del Pla Estratègic de TMB 2025 i estan alineats amb el Pla de Responsabilitat Social i Sostenibilitat de l'organització, tal com ha recordat la presidenta de TMB, Laia Bonet, que ha explicat "el compromís de TMB en l'ús d'energia renovable i verda, com a element clau que som en el desenvolupament sostenible del territori". Bonet ha recordat que "l'actual situació de crisi energètica que vivim fa necessària també refermar l'aposta per l'autoconsum i la recuperació i reutilització d'energia sobrant que es perd en l'activitat pròpia del servei" i ha detallat que "sobre aquestes bases s'ha elaborat un pla d'estalvi i eficiència energètica que contempla les necessitats actuals i les dels propers anys, amb una previsió d'increment de l'oferta de servei molt important tant a metro com a bus, i amb criteris que permetin sostenir i reduir la despesa econòmica i, com no podria ser d'una altra manera, també reduir les emissions".

Estalvi d'energia equivalent al consum de 21.250 llars

Així, el Pla d'Eficiència Energètica i Estalvi de TMB suposarà un estalvi en energia de 68 GWh l'any, l'equivalent al consum elèctric de 21.250 llars de Catalunya durant un any. Aquest fet compensarà l'augment de demanda elèctrica prevista per TMB, degut a l'increment d'oferta a metro (amb més trens en servei, però més eficients), l'obertura del tram central L9/L10, els perllongaments projectats de l'L1, L3 i L4 de la xarxa de metro, i l'electrificació de la flota de bus.

Així, els projectes permetran un ús més eficient de l'energia, reduir l'impacte ambiental, recuperar energia residual, millorar el confort de l'usuari, reduir la inversió en noves infraestructures i l'ús d'energies renovables. Tot plegat farà que TMB eviti l'emissió de 122.000 tones de CO2 l'any -equivalent a un bosc de 762.000 arbres- i un estalvi econòmic estimat de 20 milions d'euros a l'any en consum i 7 milions d'euros en terme fixe de potència. Nombrosos projectes

Hi ha desenes de projectes i accions de TMB per aconseguir aquests objectius, entre tots destaca el projecte d'optimització de la conducció automàtica aplicant modes econòmics de conducció a metro que permet reduir 27 GWh l'any i evita l'emissió de 6.993 tones de CO2 a l'any. Aquest mode de conducció ja s'aplica a totes les línies de metro L1, L2, L3, L5, L9 i L10, i redueix el consum de tracció en un 15% fent, a més, el viatge més confortable per l'usuari. El segon projecte que té més impacte ambiental és el projecte de recuperació d'energia de frenat (metrocharge) que permet recuperar l'energia no aprofitada i que es dissipa en forma de calor en els processos de frenat. Alguns d'aquests recuperadors ja estan en marxa i s'instal·larà més en els propers mesos, aconseguint que el 41% de l'energia de tracció que necessiten els trens sigui energia recuperada per la frenada, i reduint el consum en 15 GWh a l'any, a més d'evitar 3.885 tones de CO2 cada any.

Migrar l'enllumenat de la xarxa a tecnologia LED és un altre dels projectes que portaran un important estalvi d'emissions amb 3.793 tones de CO2 l'any i amb una reducció del consum elèctric de 14,6 GWh. Aquesta nova il·luminació, que a l'any 2023 estarà ja a totes les estacions, millora també la sensació de seguretat.

Un nou sistema de gestió intel·ligent de la ventilació que ja està funcionant a tota la xarxa de metro redueix el consum en 6,2 GWh l'any i estalvia 1.616 tones de CO2 en emissions a més de millorar el confort. I també a la xarxa de metro hi ha un projecte que generarà energia solar fotovoltaica a cinc bases de manteniment: ZAL, Boixeres, Santa Eulàlia, Sagrera i Funicular, aconseguint per a TMB una reducció de 3,5 GWh a l'any i evitant emetre 906 tones de CO2.

Pel que fa a bus, la nova cotxera de Zona Franca comptarà amb la generació elèctrica fotovoltaica per produir el 22% de l'energia que consumeix la instal·lació, reduint així el consum en 0,6 GWh l'any i estalviant 169 tones de CO2. En aquesta mateixa cotxera es portarà a terme un sistema que farà ús d'energies renovables (biomassa) i recuperarà energies residuals per a la mateixa instal·lació. El sistema Heating & Cooling network permetrà que s'emetin 345 tones de CO2 menys cada any.

A la cotxera d'Horta ja està en marxa un sistema de trigeneració que estalvia 0,5 GWh l'any i evita 130 tones de CO2, igual que el sistema de cogeneració a Triangle que també evita l'emissió de 43 tones de CO2 a l'any.

Entre tots aquests projectes s'aconsegueix un estalvi energètic, ambiental i econòmic que situa a TMB un cop més com a operador de transport públic pioner en polítiques de medi ambient que permeten a l'entitat generar el menor impacte possible en l'aire de la ciutat, un aspecte de vital importància en el context de canvi climàtic.Article: MónSOStenible
Font: TMB

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook

Imatges

Informació relacionada

Divendres, 1 de febrer del 2019
La Generalitat s'adhereix a la Marató de l'Estalvi Energètic
Dijous, 31 de gener del 2019
Al febrer, la Marató de l'Estalvi Energètic
Divendres, 31 d'agost del 2018
Europa vota eliminar el canvi horari i mantenir sempre l'horari d'estiu